SCOM04

 

SCOM04 - Márketing e publicidade

Familia: Comercio e márketing
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SCOM04
Volver á ficha do ciclo formativo

Relación de centros que ofertan o ciclo en Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia.
Curso 2023-2024.

15026753 - IES A PontepedriñaCódigo Módulo
MP1110 Atención á clientela e ás persoas consumidoras e usuarias
MP1007 Deseño e elaboración de material de comunicación
MP1109 Lanzamento de produtos e servizos
MP1008 Medios e soportes de comunicación
MP1009 Relacións públicas e organización de eventos de márketing
MP1011 Traballo de campo na investigación comercial

36011579 - IES A GuíaCódigo Módulo
MP1014 Formación e orientación laboral
MP0179 Inglés
MP1010 Investigación comercial
MP0931 Márketing dixital
MP0930 Políticas de márketing
MP0623 Xestión económica e financeira da empresa

36013771 - CIFP FontecarmoaCódigo Módulo
MP1110 Atención á clientela e ás persoas consumidoras e usuarias
MP1007 Deseño e elaboración de material de comunicación
MP1109 Lanzamento de produtos e servizos
MP1008 Medios e soportes de comunicación
MP1009 Relacións públicas e organización de eventos de márketing
MP1011 Traballo de campo na investigación comercial


Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).