SCOM03

 

SCOM03 - Xestión de vendas e espazos comerciais

Ciclo formativo
Familia: Comercio e márketing
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SCOM03
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
Xestionar as operacións comerciais de compravenda e distribución de produtos e servizos, e organizar a implantación e a animación de espazos comerciais, segundo criterios de calidade, seguridade e prevención de riscos, aplicando a normativa.

 

En que ámbitos se traballa?
En empresas de calquera sector produtivo e nomeadamente do sector do comercio e o márketing públicos e privados, realizando funcións de planificación, organización e xestión de actividades de compravenda de produtos e servizos, así como de deseño, implantación e xestión de espazos comerciais. Trátase de traballadores e traballadoras por conta propia que xestionen a súa empresa realizando actividades de compravenda de produtos e servizos, ou por conta allea, que exerzan a súa actividade no departamento de vendas, comercial ou de márketing, dentro dos subsectores de: Industria, comercio e agricultura, nos departamentos de vendas, comercial ou de márketing; empresas de distribución comercial por xunto e/ou polo miúdo, nos departa-mentos de compras, vendas, deseño e implantación de espazos comerciais, comercial ou de márketing; entidades financeiras e de seguros, nos departamentos de vendas, comercial ou de márketing; empresas intermediarias no comercio como axencias comerciais, empresas de asesoramento comercial e xurídico, etc; empresas importadoras, exportadoras e distribuidoras-comercializadoras; empresas de loxística e transporte; asociacións, institucións, organismos e organizacións non gobernamentais (ONG).

 

Que ocupacións se desempeñan?
Xefe/a de vendas; representante comercial; axente comercial; encargado/a de tenda; encargado/a de sección dun comercio; vendedor/ora técnico/a; coordinador/ora de comerciais; supervisor/ora de telemárketing; merchandiser; escaparatista comercial; deseñador/ora de espazos comerciais; responsable de promocións no punto de venda; especialista en implantación de espazos comerciais.

 

Cales son os módulos?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP0933 Formación e orientación laboral 107 4
MP0179 Inglés 160 6
MP1010 Investigación comercial 132 5
MP0931 Márketing dixital 187 7
MP0930 Políticas de márketing 187 7
MP0623 Xestión económica e financeira da empresa 187 7
MP0926 Escaparatismo e deseño de espazos comerciaies 105 6
MP0934 Formación en centros de traballo 384
MP0625 Loxística de almacenamento 123 7
MP0626 Loxística de aprovisionamento 105 6
MP0928 Organización de equipos de vendas 87 5
MP0932 Proxecto de xestión de vendas e espazos comerciais 26
MP0929 Técnicas de venda e negociación 105 6
MP0927 Xestión de produtos e promocións no punto de venda 105 6

Réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Coruña, A 15005257 IES Ramón Menéndez Pidal 981203000
Ferrol 15006778 CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro 881930145
Noia 15010769 CPR Plurilingüe Maria Assumpta 981820500
Santiago de Compostela 15026753 IES A Pontepedriña 881867152

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Lugo 27006528 CIFP As Mercedes 982828001

OurenseConcello Código Centro educativo Teléfono
Ourense 32016765 CIFP Portovello 988788901

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Pontevedra 36018677 IES Luís Seoane 986857700
Tui 36014544 IES Indalecio Pérez Tizón 886110749
Vigo 36011579 IES A Guía 886111003
Vilagarcía de Arousa 36013771 CIFP Fontecarmoa 886151956

Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia. Curso 2023-2024.

Modalidade de formación profesional dual

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual. Curso 2023-2024.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Coruña, A 15005257 IES Ramón Menéndez Pidal 981203000
Ferrol 15006778 CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro 881930145
Santiago de Compostela 15026753 IES A Pontepedriña 881867152

OurenseConcello Código Centro educativo Teléfono
Ourense 32016765 CIFP Portovello 988788901

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Vigo 36011579 IES A Guía 886111003
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).