SCOM03

 

SCOM03 - Xestión de vendas e espazos comerciais

Familia: Comercio e márketing
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SCOM03
Volver á ficha do ciclo formativo

Relación de centros que ofertan o ciclo en Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia.
Curso 2022-2023.

15006778 - CIFP Rodolfo Ucha PiñeiroCódigo Módulo
MP0926 Escaparatismo e deseño de espazos comerciaies
MP0625 Loxística de almacenamento
MP0626 Loxística de aprovisionamento
MP0928 Organización de equipos de vendas
MP0929 Técnicas de venda e negociación
MP0927 Xestión de produtos e promocións no punto de venda

15026753 - IES A PontepedriñaCódigo Módulo
MP0926 Escaparatismo e deseño de espazos comerciaies
MP0933 Formación e orientación laboral
MP0179 Inglés
MP1010 Investigación comercial
MP0625 Loxística de almacenamento
MP0626 Loxística de aprovisionamento
MP0931 Márketing dixital
MP0928 Organización de equipos de vendas
MP0930 Políticas de márketing
MP0929 Técnicas de venda e negociación
MP0927 Xestión de produtos e promocións no punto de venda
MP0623 Xestión económica e financeira da empresa

36011579 - IES A GuíaCódigo Módulo
MP0926 Escaparatismo e deseño de espazos comerciaies
MP0625 Loxística de almacenamento
MP0626 Loxística de aprovisionamento
MP0928 Organización de equipos de vendas
MP0929 Técnicas de venda e negociación
MP0927 Xestión de produtos e promocións no punto de venda


Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).