SCOM01

 

SCOM01 - Transporte e loxística

Ciclo formativo
Familia: Comercio e márketing
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SCOM01
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
A competencia xeral deste título consiste en organizar, xestionar e controlar as operacións do transporte de mercadorías e de viaxeiros no ámbito nacional e internacional, e en planificar e xestionar as actividades loxísticas dunha empresa, de acordo coa normativa ecos obxectivos establecidos pola dirección da empresa, no marco da calidade, a seguridade e o respecto ambiental.

 

En que ámbitos se traballa?
As persoas que obteñan este título han exercer a súa actividade en empresas do sector do transporte e a loxística, por conta propia ou por conta allea, realizando funcións de planificación, organización, xestión e comercialización do servizo de transporte e/ou de loxística.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Xefe de tráfico de empresas de transporte de viaxeiros por estrada, en actividades de transporte e en actividades de transporte combinado; xefe de operacións, de estación de autobuses, de circulación, de almacén, de administración en transporte terrestre, aéreo, marítimo e multimodal; xerente da empresa de transporte; inspector de transporte de viaxeiros por estrada; xestor de transporte por estrada; administrativo de servizo de transporte por estrada; axente de transportes e de carga; comercial de servizos de transporte; operador de transporte porta a porta e loxístico; transitario; consignatario de buques; técnico en loxística do transporte e en loxística inversa; coordinador loxístico.

 

Cales son os módulos?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP0624 Comercialización do transporte e a loxística 132 5
MP0631 Formación e orientación laboral 107 4
MP0179 Inglés 160 6
MP0622 Transporte internacional de mercadorías 187 7
MP0627 Xestión administrativa do comercio internacional 187 7
MP0623 Xestión económica e financeira da empresa 187 7
MP0632 Formación en centros de traballo 384
MP0625 Loxística de almacenamento 123 7
MP0626 Loxística de aprovisionamento 105 6
MP0629 Organización do transporte de mercadorías 140 8
MP0628 Organización do transporte de viaxeros/as 87 5
MP0630 Proxecto de transporte e loxística 26
MP0621 Xestión administrativa do transporte e a loxística 175 10

Réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2023-2024.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Coristanco 15021974 EFAG Fonteboa 981733051
Coruña, A 15004265 CPR Plurilingüe Liceo La Paz 981286299

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Vigo 36011622 CPR Aloya 986420722
Vilagarcía de Arousa 36013771 CIFP Fontecarmoa 886151956

Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia. Curso 2023-2024.

Modalidade de formación profesional dual

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual. Curso 2023-2024.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Coruña, A 15005257 IES Ramón Menéndez Pidal 981203000
Ferrol 15006778 CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro 881930145
Santiago de Compostela 15026753 IES A Pontepedriña 881867152
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).