SCOM01

 

SCOM01 - Transporte e loxística

Familia: Comercio e márketing
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SCOM01
Volver á ficha do ciclo formativo

Relación de centros que ofertan o ciclo en Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia.
Curso 2023-2024.

15026753 - IES A PontepedriñaCódigo Módulo
MP0624 Comercialización do transporte e a loxística
MP0626 Loxística de aprovisionamento
MP0629 Organización do transporte de mercadorías
MP0628 Organización do transporte de viaxeros/as
MP0621 Xestión administrativa do transporte e a loxística

27006528 - CIFP As MercedesCódigo Módulo
MP0624 Comercialización do transporte e a loxística
MP0631 Formación e orientación laboral
MP0179 Inglés
MP0625 Loxística de almacenamento
MP0626 Loxística de aprovisionamento
MP0629 Organización do transporte de mercadorías
MP0628 Organización do transporte de viaxeros/as
MP0622 Transporte internacional de mercadorías
MP0627 Xestión administrativa do comercio internacional
MP0621 Xestión administrativa do transporte e a loxística
MP0623 Xestión económica e financeira da empresa

36018677 - IES Luís SeoaneCódigo Módulo
MP0624 Comercialización do transporte e a loxística
MP0631 Formación e orientación laboral
MP0179 Inglés
MP0625 Loxística de almacenamento
MP0626 Loxística de aprovisionamento
MP0629 Organización do transporte de mercadorías
MP0628 Organización do transporte de viaxeros/as
MP0622 Transporte internacional de mercadorías
MP0627 Xestión administrativa do comercio internacional
MP0621 Xestión administrativa do transporte e a loxística
MP0623 Xestión económica e financeira da empresa

36011579 - IES A GuíaCódigo Módulo
MP0624 Comercialización do transporte e a loxística
MP0631 Formación e orientación laboral
MP0179 Inglés
MP0625 Loxística de almacenamento
MP0626 Loxística de aprovisionamento
MP0629 Organización do transporte de mercadorías
MP0628 Organización do transporte de viaxeros/as
MP0622 Transporte internacional de mercadorías
MP0627 Xestión administrativa do comercio internacional
MP0621 Xestión administrativa do transporte e a loxística
MP0623 Xestión económica e financeira da empresa


Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).