MELE01

 

MELE01 - Instalacións eléctricas e automáticas

Familia: Electricidade e electrónica
Sistema educativo: LOE
Grao: medio
Horas: 2000
Código: MELE01
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
Montar e manter infraestruturas de telecomunicación en edificios, instalacións eléctricas de baixa tensión, máquinas eléctricas e sistemas automatizados, conforme a normativa, a regulamentación e os protocolos de calidade, seguridade e riscos laborais, asegurando a súa funcionalidade e o respecto polo medio.

 

En que ámbitos se traballa?
En pequenas e medianas empresas, nomeadamente privadas, dedicadas á montaxe e ao mantemento de infraestruturas de telecomunicación en edificios, máquinas eléctricas, sistemas automatizados, instalacións eléctricas de baixa tensión e sistemas domóticos, tanto por conta propia como por conta allea.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Instalador/ora mantedor/ora electricista. Electricista de construción. Electricista industrial. Electricista de mantemento. Instalador/ora mantedor/ora de sistemas domóticos. Instalador/ora mantedor/ora de antenas. Instalador/ora de telecomunicacións en edificios de vivendas. Instalador/ora mantedor/ora de equipamentos e instalacións de telefonía. Montador de instalacións de enerxía solar fotovoltaica.

 

Cales son os módulos deste ciclo?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP0232 Automatismos industriais 213 8
MP0233 Electrónica 107 4
MP0234 Electrotecnia 213 8
MP0241 Formación e orientación laboral 107 4
MP0235 Instalacións eléctricas interiores 320 12
MP0242 Empresa e iniciativa emprendedora 53 3
MP0243 Formación en centros de traballo 410
MP0237 Infraestruturas comúns de telecomunicacións en vivendas e edificios 123 7
MP0236 Instalacións de distribución 155 9
MP0238 Instalacións domóticas 123 7
MP0239 Instalacións solares fotovoltaicas 53 3
MP0240 Máquinas eléctricas 123 7
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).