32015037

32015037 - IES Manuel Chamoso Lamas

988788380 ies.chamoso.lamas@edu.xunta.gal
988788384 IES Manuel Chamoso Lamas
Latitude: 42.420985
Lonxitude: -8.091897
Ant.Estrada Pontevedra - Mesego

32516, Carballiño, O
Ourense

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao básico
CBELE11 Electricidade e electrónica
Ciclos de grao medio
CMADG01 Xestión administrativa
CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles
Ciclos de grao superior
CSADG01 Administración e finanzas
Grao medio
ZMFME02 Soldadura e caldeiraría
ZMTMV03 Electromecánica de maquinaria (Oferta parcial)
Grao superior
ZSELE03 Automatización e robótica industrial
ZSELE52 Robótica colaborativa (Curso de especialización)