15026753

15026753 - IES A Pontepedriña

881867152 ies.pontepedrina@edu.xunta.es
881867159 IES A Pontepedriña
Latitude: 42.867677
Lonxitude: -8.546827
R/ Amor Ruibal nº 28

15702, Santiago de Compostela
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao profesional básico
CBCOM01 Servizos comerciais
Ciclos de grao medio
CMCOM01 Actividades comerciais
Ciclos de grao superior
CSCOM02 Comercio internacional
CSCOM03 Xestión de vendas e espazos comerciais
ZSCOM04 Márketing e publicidade
ZMP1110 Atención á clientela e ás persoas consumidoras e usuarias
ZMP1007 Deseño e elaboración de material de comunicación
ZMP1109 Lanzamento de produtos e servizos
ZMP1008 Medios e soportes de comunicación
ZMP1009 Relacións públicas e organización de eventos de márketing
ZMP1011 Traballo de campo na investigación comercial