15026455

15026455 - IES Terra de Trasancos

881938159 ies.terra.trasancos@edu.xunta.gal
881938170 IES Terra de Trasancos
Latitude: 43.514494
Lonxitude: -8.186005
Rúa Chousas, s/n (Freixeiro)

15570, Narón
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao básico
CBCOM11 Servizos comerciais
CBELE11 Electricidade e electrónica
Ciclos de grao medio
CMADG01 Xestión administrativa
Ciclos de grao superior
CSADG01 Administración e finanzas