15023090

15023090 - IES Macías o Namorado

881866760 ies.macias.namorado@edu.xunta.es
881866771 IES Macías o Namorado
Latitude: 42.735492
Lonxitude: -8.662312
Rúa Agro do Medio s/n

15900, Padrón
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao profesional básico
CBADG01 Servizos administrativos
CBELE01 Electricidade e electrónica
Ciclos de grao medio
CMADG01 Xestión administrativa
CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
Ciclos de grao superior
CSADG01 Administración e finanzas
CSELE03 Automatización e robótica industrial