36019529

36019529 - IES Ribeira do Louro

986333956 ies.ribeira.louro@edu.xunta.gal
986333784 IES Ribeira do Louro
Latitude: 42.152605
Lonxitude: -8.632293
Rúa Ribeira, s/n (Torneiros)

36410, Porriño, O
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao básico
CBCOM11 Servizos comerciais
CBELE11 Electricidade e electrónica
Ciclos de grao medio
CMADG01 Xestión administrativa
CMELE02 Instalacións de telecomunicacións
Ciclos de grao superior
CSADG01 Administración e finanzas
CSCOM02 Comercio internacional
Grao medio
ZMIEX01 Pedra natural