SCOM02

 

SCOM02 - Comercio internacional

Ciclo formativo
Familia: Comercio e márketing
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SCOM02
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
Planificar e xestionar os procesos de importación e exportación, e de introdución e expedición de mercadorías, aplicando a lexislación, no marco dos obxectivos e dos procedementos establecidos.

 

En que ámbitos se traballa?
En empresas de calquera sector produtivo, nomeadamente do sector do comercio e márketing público e privado, realizando funcións de planificación, organización, xestión e asesoramento de actividades de comercio internacional. Trátase de traballadores e traballadoras por conta propia que xestionan a súa empresa, realizando actividades de comercio internacional, ou por conta allea, que exercen a súa actividade no departamento de comercio internacional dentro dos subsectores de: industria, comercio e agricultura, no departamento de comercio internacional, entidades financeiras e de seguros, no departamento de exterior, empresas intermediarias no comercio internacional, como axencias transitarias, axencias comerciais, empresas consignatarias, axencias de alfándegas, empresas de asesoramento comercial e xurídico, etc, empresas importadoras, exportadoras e distribuidoras-comercializadoras, empresas de loxística e transporte, asociacións, institucións, organismos e organizacións non gobernamentais.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Técnico/a en comercio exterior, técnico/a de operacións exteriores de entidades financeiras e de seguros, técnico/a en administración de comercio internacional, asistente ou adxunto/a de comercio internacional, axente de comercio internacional, técnico/a de márketing internacional, técnico/a de márketing dixital internacional, técnico/a de venda internacional, asistente ao departamento de operacións comerciais internacionais, transitario/a, consignatario/a de buques, operador/ora loxístico/a, xefe/a de almacén, técnico/a en loxística do transporte, coordinador/ora loxístico/a, técnico/a en loxística inversa.

 

Cales son os módulos?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP0829 Formación e orientación laboral 107 4
MP0179 Inglés profesional 160 6
MP0824 Negociación internacional 132 5
MP0622 Transporte internacional de mercadorías 187 7
MP0627 Xestión administrativa do comercio internacional 187 7
MP0623 Xestión económica e financeira da empresa 187 7
MP0827 Comercio dixital internacional 105 6
MP0825 Financiamento internacional 105 6
MP0830 Formación en centros de traballo 384
MP0625 Loxística de almacenamento 123 7
MP0823 Márketing internacional 123 7
MP0826 Medios de pagamento internacionais 87 5
MP0828 Proxecto de comercio internacional 26
MP0822 Sistema de información de mercados 87 5

Réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade semipresencial e a distancia. Curso 2023-2024.
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).