36019402

36019402 - IES Pazo da Mercé

886110110 ies.pazo.merce@edu.xunta.gal
IES Pazo da Mercé
Latitude: 42.094696
Lonxitude: -8.423791
Rúa Ramal 3

36449, Neves, As
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao básico
CBIFC12 Informática de oficina
Ciclos de grao medio
CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes
Ciclos de grao superior
CSIFC03 Desenvolvemento de aplicacións web