36006730

36006730 - IES Frei Martín Sarmiento

986852654 ies.freimartin.sarmiento@edu.xunta.gal
986852066 IES Frei Martín Sarmiento
Latitude: 42.426220
Lonxitude: -8.639599
Avenida de Vigo 23

36003, Pontevedra
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZM19001 Coidados auxiliares de enfermaría
ZCM0FOL Formación e orientación laboral
ZCM0304 Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material
ZCM0305 Operacións administrativas e documentación sanitaria
ZCM0308 Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente
ZCM0RET Relacións no equipo de traballo
ZCM0310 Técnicas básicas de enfermaría
ZCM0311 Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxica
ZMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
ZMP0232 Automatismos industriais
ZMP0242 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0236 Instalacións de distribución
ZMP0240 Máquinas eléctricas
ZMIMP02 Peiteado e cosmética capilar
ZMP0849 Análise capilar
ZMP0844 Cosmética para peiteado
ZMP0636 Estética de mans e pés
ZMP0851 Formación e orientación laboral
ZMP0640 Imaxe corporal e hábitos saudables
ZMP0848 Peiteado e estilismo masculino
ZMP0842 Peiteados e recollidos
ZMP0846 Cambios de forma permanente do cabelo
ZMP0843 Coloración capilar
ZMP0852 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0643 Márketing e venda en imaxe persoal
ZMP0845 Técnicas de corte do cabelo
ZSSAN05 Laboratorio clínico e biomédico
ZMP1369 Bioloxía molecular e citoxenética
ZMP1370 Fisiopatoloxía xeral
ZMP1376 Formación e orientación laboral
ZMP1368 Técnicas xerais de laboratorio
ZMP1367 Xestión de mostras biolóxicas
ZMP1371 Análise bioquímica
ZMP1377 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP1373 Microbioloxía clínica
ZMP1374 Técnicas de análise hematolóxica
ZMP1372 Técnicas de inmunodiagnóstico