36004137

36004137 - IES Ramón Mª Aller Ulloa

986780114 ies.aller.ulloa@edu.xunta.es
986783643 IES Ramón Mª Aller Ulloa
Latitude: 42.663811
Lonxitude: -8.105614
Rúa DO PARQUE 8

36500, Lalín
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao profesional básico
CBIFC02 Informática de oficina
Ciclos de grao medio
CMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes
Ciclos de grao superior
CSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede
CSIFC03 Desenvolvemento de aplicacións web