32016285

32016285 - CIFP de Vilamarín

988685050 cifp.vilamarin@edu.xunta.gal
988685062 CIFP de Vilamarín
Latitude: 42.452246
Lonxitude: -7.904717
Borulfe s/n

32140, Vilamarín
Ourense

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMHOT01 Cociña e gastronomía
ZMP0049 Formación e orientación laboral
ZMP0046 Preelaboración e conservación de alimentos
ZMP0026 Procesos básicos de pastelaría e repostaría
ZMP0031 Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos
ZMP0047 Técnicas culinarias
ZMP0050 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0045 Ofertas gastronómicas
ZMP0048 Produtos culinarios
ZMP0028 Sobremesas en restauración
Grao superior
ZSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos
ZSHOT04 e ZMAGA01 Dirección de cociña e oferta parcial de Produción agroecolóxica
ZSHOT05 e ZSHOT01 Dirección de servizos de restauración e oferta parcial de Xestión de aloxamentos turísticos