32009116

32009116 - IES 12 de Outubro

988788211 ies.12.outubro@edu.xunta.gal
988788223 IES 12 de Outubro
Latitude: 42.348542
Lonxitude: -7.868443
Avenida Santiago 2

32001, Ourense
Ourense

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao básico
CBIMP11 Peiteado e estética
Ciclos de grao medio
CMELE01 Instalacións eléctricas e automáticas
CMFME01 Mecanizado
CMIMP01 Estética e beleza
CMIMP02 Peiteado e cosmética capilar
Ciclos de grao superior
CSELE01 Sistemas electrotécnicos e automatizados
CSFME01 Programación da produción en fabricación mecánica
CSIMP01 Estética integral e benestar
Cursos de especialización de grao superior
ESFME50 Fabricación aditiva
Grao medio
ZMIMA03 e ZMFME01 Mantemento electromecánico e oferta parcial de Mecanizado