27013934

27013934 - IES Perdouro

982870102 ies.perdouro@edu.xunta.es
982870112 IES Perdouro
Latitude: 43.652139
Lonxitude: -7.356945
Rúa do Instituto s/n

27880, Burela
Lugo

Javascript is required to view this map.

Oferta de ciclos formativos

Grao profesional básico
CBFME01 Fabricación e montaxe
Grao medio
CMADG01 Xestión administrativa
CMELE02 Instalacións de telecomunicacións
CMFME01 Mecanizado
CMIMP02 Peiteado e cosmética capilar
Grao superior
CSADG01 Administración e finanzas