27012036

27012036 - IES Gregorio Fernández

982870790 ies.gregorio.fernandez@edu.xunta.gal
982870797 IES Gregorio Fernández
Latitude: 42.772070
Lonxitude: -7.407671
Rúa Castelao s/n

27600, Sarria
Lugo

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

Ciclos de grao básico
CBADG11 Servizos administrativos
CBFME11 Fabricación e montaxe
Ciclos de grao medio
CMADG01 Xestión administrativa
CMFME01 Mecanizado
CMIMA03 Mantemento electromecánico
Ciclos de grao superior
CSADG01 Administración e finanzas
CSIMA03 Mecatrónica industrial
ZSELE02 Sistemas de telecomunicacións e informáticos
ZMP0525 Configuración de infraestruturas de sistemas de telecomunicacións
ZMP0551 Elementos de sistemas de telecomunicacións
ZMP0559 Formación e orientación laboral
ZMP0552 Sistemas informáticos e redes locais
ZMP0553 Técnicas e procesos en infraestruturas de telecomunicacións