15032081

15032081 - IES de Fene

881938280 ies.fene@edu.xunta.gal
881938295 IES de Fene
Latitude: 43.462007
Lonxitude: -8.183999
O Pazo, 13-15

15528, Fene
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMIMA03 Mantemento electromecánico
ZMP0952 Automatismos pneumáticos e hidráulicos
ZMP0949 Técnicas de fabricación
ZMP0950 Técnicas de unión e montaxe
ZMP0954 Montaxe e mantemento eléctrico-electrónico
Grao superior
ZSIMA03 Mecatrónica industrial