CIFP

  • O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Xesús Vázquez Abad, asistiu ao acto de recoñecemento da certificación de calidade na norma UNE-EN-ISO 9001:2008 aos 17 centros da Rede...
  • Manual básico de identidade corporativa dos CIFP Prema na imaxe para acceder ao manual básico de identidade corporativa dos CIFP. Logotipos CIFP      ...
  • Os CIFP participan no proceso de recoñecemento, avaliación e acreditación de competencias profesionais adquiridas polas persoas a través da experiencia laboral e de vías non formais de formación,...
  • Nos seguintes documentos pódese acceder á normativa que regula os CIFP:  Real Decreto 1558/2005, de 23 de diciembre, por el que se regulan los requistos básicos de los Centros integrados de...
  • Podes acceder á oferta formativa (polo réxime ordinario, polo réxime para as persoas adultas nas modalidade presencial e distancia) dos CIFP de Galicia, para o curso 2018-2019. Seleccione centro...
  • Os Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP) na Comunidade Autónoma de Galicia son aqueles que ofrecen e imparten formación profesional inicial ou regrada, e formación para o emprego....
  •   Normativa autonómica     Decreto 59/2017, do 22 de xuño, polo que se transforman institutos de educación secundaria da Comunidade Autónoma de Galicia en centros integrados...
Distribuir contido