Carnés e habilitacións profesionais. Cualificacións provisionais. Primeira e segunda convocatoria 2020

Publicada a listaxe provisional de cualificacións da primeira e da segunda convocatoria 2020 de carnés e habilitacións profesionais.

Contra esta listaxe poderase presentar reclamación ata o día 16 de decembro de 2020.