Terceira Addenda ao Convenio coa Fundación Centro Oncolóxico de Galicia José Antonio Quiroga y Piñeyro

Asinada en Santiago de Compostela, a dezanove de setembro de dous mil dezanove, a terceira Addenda ao Convenio de colaboración educativa entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, e a Fundación Centro Oncolóxico de Galicia José Antonio Quiroga y Piñeyro para a impartición de ensinanzas de formación profesional da familia de Sanidade.

Contido: 
Ampliación da vixencia do convenio
Etiquetas: