Convenio coa Fundación Centro Oncolóxico de Galicia José Antonio Quiroga y Piñeyro

Convenio de colaboración educativa entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e a Fundación Centro Oncolóxico de Galicia José Antonio Quiroga y Piñeyro para a impartición de ensinanzas de formación profesional da familia de Sanidade.

Temática: 
Formación en centros de traballo
Temática: 
Impartición de ensinanzas
Etiquetas: