Segunda Addenda ao Convenio coa Fundación Centro Oncolóxico de Galicia José Antonio Quiroga y Piñeyro

Asinada en Santiago de Compostela, a dezanove de setembro de dous mil dezaoito, Segunda Addenda ao Convenio de colaboración educativa entre a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e a Fundación Centro Oncolóxico de Galicia José Antonio Quiroga y Piñeyro para a impartición de ensinanzas de formación profesional da familia de Sanidade.

Contido: 
Ampliación da vixencia do convenio
Etiquetas: