Convocatoria 2015

Introdución

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicou no DOG, do luns 23 de febreiro, a Orde pola que se convocan para o ano 2015 as probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo.

- Orde do 17 de febreiro de 2015 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2015


Calendario das probas de acceso para a convocatoria 2015

Na seguinte ligazón poderase consultar o calendario das probas de acceso a ciclos formativos de grao superior de formación profesional.

- Calendario das probas de acceso


Composición dos tribunais

Pendente de publicación.


Relación de documentos de interese

Nas seguintes ligazóns atópase a documentación de interese para os aspirantes:

- Modelo de solicitude de inscrición
- Modelo de certificacións de actividades realizadas na empresa
- Solicitude de corrección do documento de identificación

 

Listaxes da convocatoria 2015

Na seguinte ligazón poderá consultar as listaxes provisionais e definitivas de admisión, exencións, cualificacións, sedes e lugares de realización das probas de acceso para a convocatoria 2015.

As listaxes iránse actualizando segundo as datas establecidas na Orde pola que se convocan de modo ordinario probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o ano 2015.

Acceso ás listaxes de solicitudes de inscrición.

Acceso ás listaxes de exención.

Acceso ás listaxes de cualificación.

  • Listaxe definitiva
    A partir do día 1 de xuño poderanse solicitar os certificados da proba de acceso en calquera dos centros de inscrición (centros docentes públicos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que impartan ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2014-2015).

Acceso aos lugares e sedes de realización das probas.

Acceso aos exames e respostas da convocatoria do 2015

Etiquetas: 
Tema: