Probas de acceso grao superior Convocatoria 2014

Introdución

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicou no DOG, do luns 10 de marzo, a Orde pola que se convocan para o ano 2014 as probas de acceso aos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo.

Orde do 5 de marzo de 2014 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2014


Calendario das probas de acceso para a convocatoria 2014

Na seguinte ligazón poderase consultar o calendario das probas de acceso a ciclos formativos de grao superior de formación profesional.

Calendario das probas de acceso


Composición dos tribunais

Resolución do 20 de marzo de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomea e se fai pública a composición do tribunal que deberá xulgar as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional, para o ano 2014.

Acceso ao documento no DOG 


 Relación de documentos de interese

Nas seguintes ligazóns atópase a documentación de interese para os aspirantes:

Modelo de solicitude de inscrición
Modelo de certificacións de actividades realizadas na empresa
Solicitude de corrección do documento de identificación

 

Listaxes da convocatoria 2014 

Na seguinte ligazón poderá consultar as listaxes provisionais e definitivas de admisión, exencións, cualificacións, sedes e lugares de realizacióndas probas de acceso para a convocatoria 2014.

As listaxes iránse actualizando segundo as datas establecidas na Orde pola que se convocan de modo ordinario probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o ano 2014.

Acceso ás listaxes de solicitudes de inscrición.

Acceso ás listaxes de exención.

Acceso ás listaxes de cualificación.

  • Listaxe definitiva
    A partir do día 3 de xuño poderanse solicitar os certificados da proba no centro onde foron realizados os exames.

Acceso aos lugares e sedes de realización das probas.

Acceso aos exames e respostas da convocatoria do 2014

Etiquetas: 
Tema: