Centro de Referencia Nacional de Pesca e Navegación

O Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro do Atlántico en Vigo, o 2 de outubro de 2015 en Consejo de Ministros, foi declarado Centro de Referencia Nacional de Pesca e Navegación