PROBAS LIBRES FORMACIÓN NON REGRADA 2024

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROBAS LIBRES FORMACIÓN NON REGRADA 2024  

 

DENOMINACIÓN MATRÍCULA DATAS EXAMES

Capitán/á de Pesca

 

 de febreiro a  de marzo de 2024

Preme aquí para ver o calendario de exames

Capitán/á de Pesca

 

de 17 de abril a 10 de maio de 2024                                        

Preme aquí para ver o calendario de exames

Capitán/á de Pesca

 

 de agosto a  de agosto de 2024

Preme aquí para ver o calendario de exames

EXAMES ORDINARIOS LIBRES DE TITULACIÓNS NAÚTICO-PESQUEIRAS: * Na solicitude hai que especificar Proba Libre antes do nome do curso. Preme aquí para ver a Resolución.
 Preme aquí para ver os criterios de organización e avaliación

Mariñeiro/a pescador/a.

Preme aquí para ver a listaxe definitiva de admitidos/as.

Preme aquí para ver a plantilla correctora e o exame publicado no Portal do Mar

Preme aquí para ver a a listaxe definitiva de cualificacións publicado no Portal do Mar

 

 26 de febreiro a 26 de marzo de 2024

ambos inclusive

 6 de maio de 2024  

 

Hora da proba da piscina (obrigatoria):  no Real Club Naútico de Vigo

O exame teórico-práctico terá lugar a continuación da proba da piscina, no IPMPA de Vigo

 

Patrón/patroa local de pesca sección máquinas

Preme aquí para ver a listaxe provisional de admitidos/as.

26 de febreiro a 26 de marzo de 2024

ambos inclusive

 7 de maio de 2024  

 

Patrón/patroa local de pesca sección ponte e común

Preme aquí para ver a listaxe provisional de admitidos/as.

26 de febreiro a 26 de marzo de 2024

ambos inclusive

 8 de maio de 2024  

 

Patrón/patroa costeiro/a polivalente sección máquinas

Preme aquí para ver a listaxe provisional de admitidos/as.

26 de febreiro a 26 de marzo de 2024

ambos inclusive

 09 e 10 de maio de 2024

xornada de acollemento (de asistencia voluntaria) para os matriculados que teñan interese en ver as instalacións antes do exame.

Patrón/patroa costeiro/a polivalente sección ponte

Preme aquí para ver a listaxe definitiva de admitidos/as.

Preme aquí para ver a a listaxe provisional de cualificacións publicado no Portal do Mar

Preme aquí para ver a a listaxe definitiva de cualificacións publicado no Portal do Mar

26 de febreiro a 26 de marzo de 2024

ambos inclusive

 

13 e 14 de maio de 2024

 xornada de acollemento (de asistencia voluntaria) para os matriculados que teñan interese en ver as instalacións antes do exame.

 

 * Precísase un mínimo de 15 persoas matriculadas para realizar os exames de mariñeiro/a pescador/a e as seccións de máquinas e ponte e común de patrón local de pesca e 10 persoas para os exames das seccións de máquinas e ponte de patrón/a costeiro/a polivalente nun centro de ensino.No caso de non acadarse este mínimo requerido non se poderá facer o exame en dito centro. Neste caso, as persoas matriculadas deberán realizar o exame no lugar indicado pola Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería do Mar.

A Dirección Xeral tamén poderá modificar os lugares de realización dos exames por causas motivadamente xustificadas.

* As horas dos exames, así como os criterios de organización e avaliación destes, serán anunciados no portal web de formación da Consellería do Mar e no taboleiro de anuncios de cada centro de ensino.

 * As persoas que se presenten ás seccións de ponte e máquinas de Patrón/patroa local de pesca e Patrón/patroa costeiro/a polivalente, pagarán unha única taxa por ambas seccións en cada unha das matrículas.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------