Skip to Content

Procedemento de admisión do alumnado para o curso 2019/2020

Toda a información sobre o proceso de admisión

Este centro conta con prazas suficientes para satisfacer a demanda unha vez rematado o prazo de reserva.

 

ADMISIÓN 

NORMATIVA REGULADORA
Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se resolve o procedemento de admisión do alumnado, publicada no DOGA  o venres 15 de marzo de 2013.
Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a anterior.
 
POSTOS ESCOLARES DISPOÑIBLES
 1º ESO: 
2º ESO:3º ESO: 
4º ESO: 
 
(*)Reservados tres postos por unidade para posible escolarización pola Delegación de alumnado con necesidade específica de apoio educativo
 
O alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición, para os efectos de reserva de praza, deberá presentar o formulario que se adxunta:
 
PRAZO DE PRESENTACIÓN DA RESERVA DE PRAZA:
(anexo I)
do de febreiro
 
PRAZO DE PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE DE ADMISIÓN:
(anexo II)
do 
 
PRAZO ORDINARIO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA:
(anexo III)
do 
 
PRAZO EXTRAORDINARIO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA:
do 
 
CENTROS ADSCRITOS:
 
CEIP Milladoiro en Malpica de Bergantiños
CEIP Joaquín Rodríguez Otero en Buño
 
NOTAS INFORMATIVAS:

§   Só se pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, a infracción desta norma determinará a perda dos dereitos de prioridade.

§O alumnado ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo ao centro de orixe.

§  O alumnado que ten reservada a praza nun centro, se presenta a solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.page | by Dr. Radut