Asistencia á obra de teatro "Le Malade imaginaire"

 

  

                                                                                    

 

                                      O alumnado que cursa 2ª Lingua estranxeira Francés de terceiro, cuarto de ESO e Bacharelato

 

                                               asistiu á representación da obra  "Le Malade imaginaire" na Coruña e en Santiago.                                                                                                                                                    

( categories: )

Diagnose e seguimento da convivencia escolar

Nesta LIGAZÓN podes acceder aos cuestinarios coa clave facilitada desde o centro. 

Participación en Firts Lego League 2019

 
  
  
Imaxes do equipo "STAR BOTS" formado por alumnado de 1º a 4º  de ESO que participou
este ano no Auditorio de Ferrol no concurso First Lego League Into Orbit.
 
( categories: )

CURSO AFD 2019

( categories: )

LINGUAS ESTRANXEIRAS CONVOCATORIA DE AXUDAS

Convocadas axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2019, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos

 

PRAZO 21 DE FEBREIRO ATA 20 DE MARZO  Máis información nesta LIGAZÓN

( categories: )

PROBAS DE ACCESO A CICLOS 2019

Calendario das probas de acceso a  CICLOS FORMATIVOS. MÁIS INFORMACIÓN NESTA LIGAZÓN

( categories: )

Admisión, procedemento, prazos e Impresos de matrícula

Aquel alumnado que solicite ser admitido no IES DE ORTIGUEIRA no vindeiro curso debe entregar a documentación necesaria nos prazos establecidos (1 a 20 de marzo) polo artigo 15 da Orde de 12 DE MARZO DE 2013.

 

 

LIGAZÓN A INSTRUCCIÓNS DE ADMISIÓN

 

 

O alumnado que continúe no centro en ESO ou Bacharelato, ou que veña dos CEIP adscritos ao IES de Ortigueira só debe realizar o procedemento de matriculación, pois ten garantida a súa praza. Consulta AQUÍ a normativa de admisión.

 

 Compre estar atento aos prazos de admisión e matrícula, para poder ter dereito a que as peticións persoais poidan ser contempladas na oferta de materias optativas, así como nos servizos de transporte e comedor. 

Podes descargar aquí os impresos de matrícula específicos deste centro, que concretan o modelo xeral establecido pola Consellería de Educación. Preme sobre a ensinanza na que te queres matricular.

 


   1º ESO      2º ESO     2º ESOPMAR

 3º ESO                3º ESO PMAR             4º ESO   

 

    

1º BACHARELATO                   2º BACHARELATO

  

PRAZO DE MATRICULACIÓN ORDINARIO:   ESO E BACHARELATO  10 DE XULLO

PRAZO DE MATRICULACIÓN EXTRAORDINARIO:

ESO E BACHARELATO 10 DE SETEMBRO
 

Para formalizar a matrícula haberá que engadir a este impreso a seguinte documentación:

1º de ESO: Fotocopia do Libro de Familia, 2 fotos carnet.

2º de ESO: 1 foto carnet

Resto de cursos: 1 foto carnet, mais o comprobante bancario do ingreso de 1 euro e 12 céntimos en concepto de Seguro Escolar na conta que o IES de Ortigueira ten en Caixa Galicia  

A maiores desta documentación, o alumnado que se matricule no centro, procedente de sistemas educativos doutros países deberá presentar o DOCUMENTO DE INSCRIPCIÓN CONDICIONAL debidamente cuberto

 

Normativa de referencia:

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

 

 A a admisión e matrícula en 1º CURSO DE Ciclos Formativos está regulada por procedementos centralizados. Unha vez acadada a admisión compre entregar o

 

impreso de matrícula no centro, ou, de non interesar o impreso de renuncia á praza. NO CURSO 18-19 SERÁ POSIBLE A MATRÍCULA WEB.

Máis información sobre admisión a FP nesta LIGAZÓN

 

ENSINANZA SECUNDARIA PARA AS PERSOAS ADULTAS    IMPRESO

 

 

Cómo chegar

 

                             PREME NA IMAXE PARA ENTRAR EN GOOGLE MAPS

 

 

 

( categories: )
Distribuir contido