Premio do Concurso "Aulas limpas"

Os grupos  de 1º de ESO, primeiros clasificados no concurso Aulas Limpas coordinado pola vicedirección do centro, foron premiados cunha actividade náutica que se desenvolveu no encoro de "As Forcadas" (Valdoviño). A actividade é subvencionada polo GALP A Mariña-Ortegal, asumindo o IES de Ortigueira os gastos de desprazamento.

             

PROBAS DELF 2019 PARABÉNS

    

Santi Sierra  superou as probas "Delf Scolaire", correspondentes ao nivel B1 de Francés.Trátase dun diploma oficial e internacional expedido polo Ministerio de Educación Nacional de Francia, que acredita as competencias en lingua francesa, que cursou  no IES como 2ª lingua estranxeira, a maiores do Inglés.

Parabéns. 

 

 

( categories: )

Concurso de Microrelatos

Podes ver no arquivo adxunto a relación de MICRORELATOS premiados no corcurso organizado polo Equipo de Dinamización da Lingua galega.

A relación de persoas premiadas é:

 

Primeira categoría:

Lucía Cao               3º ESO   1º premio

Erika Iglesias          3º ESO   2º premio

Carmen Penabad     3º ESO   3º premio

 

Segunda categoría: (premio compartido)

María Beceiro           4º ESA    1º premio

Álvaro Sampayo       4º ESO    1º premio

 

PARABÉNS

 

 

( categories: )

EDUCAR EN XUSTIZA

O alumnado DE 4º de ESO visitou o Xulgado de 1º Instancia de Ortigueira para coñecer o seu funcionamento e asistir a un xuizo.

A actividade foi coordinada polo Departamento de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia.

 

Impresión 3D 2019 PFPP

Enmarcado no PFPP levado a cabo este curso no IES, o alumnado de Programación, TIC II e FP de Madeira e Moble, levou a cabo o deseño e a impresión de pezas 3D en diferentes proxectos. Preme AQUÍ para acceder ás imaxes da actividade.

( categories: )

Exames de segundo de bacharelato. Convocatoria extraordinaria

Calendario de probas  extraordinarias de 2º de  Bacharelato

                19 mércores   

08:30 a 10:00           Hª arte     Física              

10:30 a 12:30           Ling. castela 1º e 2º

12:30 a 14:00           Latín       Debuxo

 

                 20 xoves


08:30 a 10:00           Inglés 1º e 2º

10:30 a 12:30           Economía   Hª da Filosofía

                

                 21 venres

 

08:30 a 10:00           Hª de España

11:00 a 12:30           Fundamentos da administración e xestión    Matemáticas Aplicadas II

( categories: )

CLASIFICACIÓNS NO BIG CHALLENGE 2019

 

 

PARABÉNS ao alumnado do centro que participou no concurso de coñecemento da Lingua e cultura Inglesa  

BIG CHALLENGE 2019.  Na imaxe podedes ver os resultados acadados e a clasificación obtida

de entre un total de máis  7000 participantes de toda España.( categories: )

Reclamacións contra as cualificacións

Consulta aquí  os procedementos para a realización das reclamacións contra as cualificacións no 2º curso de Bacharelato

Segundo o disposto na orde de 22 de abril do 2010 pola que se establece o procedemento de reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso de Bacharelato procedemos a comunicar o calendario establecido polo centro:

Reclamacións no centro. Prazos

  • Convocatoria ordinaria: 22 e 23 de maio de 2019 (ata as 14.00 horas).
  • Convocatoria extraordinaria: 25 e 26 de xuño de 2019 (ata as 14.00 horas).

Acto de entrega das Resolucións dos Departamentos

  • Convocatoria ordinaria: 24 de maio de 2019 ás 13.00 horas.
  • Convocatoria extraordinaria: 26 de xuño de 2019 ás 17.00 horas).

 

Reclamacións ante a comisión de supervisión (Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. Subdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema Educativo). Prazos

  • Convocatoria ordinaria: antes das 13.00 horas do día 27 de maio de 2019. O centro comunica a relación de alumnado e materias obxecto de reclamación antes das 18 horas dese mesmo día 27 de maio de 2019.
  • Convocatoria extraordinaria: antes das 17.00 horas do día 27 de xuño de 2019. O centro comunica a relación de alumnado e materias obxecto de reclamación antes das 18 horas dese mesmo día 27 de xuño de 2019.

Recepción do expediente na comisión de supervisión. Prazos

  • Convocatoria ordinaria: antes das 14.00 horas do día 29 de maio de 2019.
  • Convocatoria extraordinaria: antes das 14.00 horas do día 28 de xuño de 2019.

 

 

Consulta aquí a norma (artigos 37, 38 e 39) que regula os procedementos para a realización  de reclamacións contra as cualificacións  no resto dos cursos. As solicitudes de revisión das cualificacións poderán facerse nos dous días posteriores á data establecida polo centro para a entrega dos Boletíns de cualificacións.

 

Entrega de Boletíns de cualificación                                            Martes 25 a partires das 10h 30 min 

Solicitude de revisión:                                                               Mércores 26 e Xoves 27 ata as  14 horas

Reunións dos Departamentos                                                     Xoves 27 a partires das 14 horas 

 

Actos de entrega das resolucións da  Xefatura de estudios:           Venres 28 de 11 a 12 horas

 

 

Convocatoria extraordinaria "PENDENTE " 

 

 

 

Admisión, procedemento, prazos e Impresos de matrícula

Aquel alumnado que solicite ser admitido no IES DE ORTIGUEIRA no vindeiro curso debe entregar a documentación necesaria nos prazos establecidos (1 a 20 de marzo) polo artigo 15 da Orde de 12 DE MARZO DE 2013.

 

 

LIGAZÓN A INSTRUCCIÓNS DE ADMISIÓN

 

 

O alumnado que continúe no centro en ESO ou Bacharelato, ou que veña dos CEIP adscritos ao IES de Ortigueira só debe realizar o procedemento de matriculación, pois ten garantida a súa praza. Consulta AQUÍ a normativa de admisión.

 

 Compre estar atento aos prazos de admisión e matrícula, para poder ter dereito a que as peticións persoais poidan ser contempladas na oferta de materias optativas, así como nos servizos de transporte e comedor. 

Podes descargar aquí os impresos de matrícula específicos deste centro, que concretan o modelo xeral establecido pola Consellería de Educación. Preme sobre a ensinanza na que te queres matricular.

 


   1º ESO      2º ESO     2º ESOPMAR

 3º ESO                3º ESO PMAR             4º ESO   

 

    

1º BACHARELATO                   2º BACHARELATO

  

PRAZO DE MATRICULACIÓN ORDINARIO:   ESO E BACHARELATO  10 DE XULLO

PRAZO DE MATRICULACIÓN EXTRAORDINARIO:

ESO E BACHARELATO 10 DE SETEMBRO
 

Para formalizar a matrícula haberá que engadir a este impreso a seguinte documentación:

1º de ESO: Fotocopia do Libro de Familia, 2 fotos carnet.

2º de ESO: 1 foto carnet

Resto de cursos: 1 foto carnet, mais o comprobante bancario do ingreso de 1 euro e 12 céntimos en concepto de Seguro Escolar na conta que o IES de Ortigueira ten en Caixa Galicia  

A maiores desta documentación, o alumnado que se matricule no centro, procedente de sistemas educativos doutros países deberá presentar o DOCUMENTO DE INSCRIPCIÓN CONDICIONAL debidamente cuberto

 

Normativa de referencia:

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

 

 A a admisión e matrícula en 1º CURSO DE Ciclos Formativos está regulada por procedementos centralizados. Unha vez acadada a admisión compre entregar o

 

impreso de matrícula no centro, ou, de non interesar o impreso de renuncia á praza. NO CURSO 18-19 SERÁ POSIBLE A MATRÍCULA WEB.

Máis información sobre admisión a FP nesta LIGAZÓN

 

ENSINANZA SECUNDARIA PARA AS PERSOAS ADULTAS    IMPRESO

 

 

Cómo chegar

 

                             PREME NA IMAXE PARA ENTRAR EN GOOGLE MAPS

 

 

 

( categories: )
Distribuir contido