Innova FP 2018

O IES de Ortigueira vén de participar en FP INNOVA 2018. Os 3 proxectos presentados son: ORTIMASTER (Premio de Innovación) en colaboración co IES Ferrolterra,  MADEIRA DE VESTIR (Gravatas de madeira) e FAINO TI MESMO (Soportes para móbiles). O stand do centro recibeu numerosas visitas que foron atendidas polo alumnado e profesorado do Ciclos Básico e Medio de Carpintaría e Moble do centro, que explicaban os proxectos. Con estas actuacións, desde o Departamento de Madeira e Moble do centro preténdense diversificar as vías de negocio no mundo da madeira e fomentar a creatividade e a motivación do alumnado, ampliando a visión de futuro desta familia profesional  na sociedade. Os visitantes podían subir na embarcación para sacarse unha foto "navegando" polo Cabo Ortegal, cos aguillóns ao fondo. Preme AQUÍ para ver unha nova na prensa.

 

                                                          

 

     

 

 

 

 

 

 

 

( categories: )

Feira STEMlab Galicia

O IES de Ortigueira foi 1 dos 18 centros educativos públicos galegos invitados a participar o pasado 20 de abril na I Feira STEMlab Galicia. 

Os alumnos de robótica e programación  presentaron o proxecto Girls&STEM, co que este curso están intentando achegar  máis alumnas ás competencias STEM, e dar a coñecer o destacado papel das mulleres no eido das ciencias.  
 
Polo stand pasaron 1500 escolares galegos, pero a visita mais esperada foi a de Pedro Duque, co que os nosos alumnos puideron compartir os seus proxectos e intercambiar impresións.
 
( categories: )

Valores de ponderación de materias para as probas ABAU 2018

Nesta LIGAZÓN podes coñecer os parámetros publicados pola CIUG

A táboa está pendente de publicación no DOG

( categories: )

Reclamacións contra as cualificacións

Consulta aquí  os procedementos para a realización das reclamacións contra as cualificacións no 2º curso de Bacharelato

Segundo o disposto na orde de 22 de abril do 2010 pola que se establece o procedemento de reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso de Bacharelato procedemos a comunicar o calendario establecido polo centro:

Reclamacións no centro. Prazos

  • Convocatoria ordinaria: 23 e 24 de maio de 2018 (ata as 14.00 horas).
  • Convocatoria extraordinaria: 5 e 6 de setembro de 2018 (ata as 14.00 horas).

Acto de entrega das Resolucións dos Departamentos

  • Convocatoria ordinaria: 25 de maio de 2018 ás 13.00 horas.
  • Convocatoria extraordinaria: 6 de setembro de 2018 ás 18.00 horas).

 

Reclamacións ante a comisión de supervisión (Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. Subdirección Xeral de Inspección, Avaliación e Calidade do Sistema Educativo). Prazos

  • Convocatoria ordinaria: antes das 18.00 horas do día 28 de maio de 2018.
  • Convocatoria extraordinaria: antes das 18.00 horas do día 7 de setembro de 2018.

Recepción do expediente na comisión de supervisión. Prazos

  • Convocatoria ordinaria: antes das 14.00 horas do día 30 de maio de 2018.
  • Convocatoria extraordinaria: antes das 14.00 horas do día 10 de setembro de 2018.

 

 

Consulta aquí a norma (artigos 37, 38 e 39) que regula os procedementos para a realización  de reclamacións contra as cualificacións  no resto dos cursos. As solicitudes de revisión das cualificacións poderán facerse nos dous días posteriores á data establecida polo centro para a entrega dos Boletíns de cualificación.

 

 

( categories: )

Admisión, procedemento, prazos e Impresos de matrícula

Aquel alumnado que solicite ser admitido no IES DE ORTIGUEIRA no vindeiro curso debe entregar a documentación necesaria nos prazos establecidos (1 a 20 de marzo) polo artigo 15 da Orde de 12 DE MARZO DE 2013.

 

O alumnado que continúe no centro en ESO ou Bacharelato, ou que veña dos CEIP adscritos ao IES de Ortigueira só debe realizar o procedemento de matriculación, pois ten garantida a súa praza. Consulta AQUÍ a normativa de admisión.

 

 Compre estar atento aos prazos de admisión e matrícula, para poder ter dereito a que as peticións persoais poidan ser contempladas na oferta de materias optativas, así como nos servizos de transporte e comedor. 

Podes descargar aquí os impresos de matrícula específicos deste centro, que concretan o modelo xeral establecido pola Consellería de Educación. Preme sobre a ensinanza na que te queres matricular.

 

Nota: É posible que, para o curso 18-19 poida haber unha nova optativa en 2º de ESO, e un cambio na matrícula de 2º de Bacharelato como consecuencia dunha proposta aprobada no Parlamento de Galicia en relación á materia Filosofía, aínda que está pendente de desenvolvemento normativo.

   1º ESO      2º ESO     2º ESOPMAR

 3º ESO                3º ESO PMAR             4º ESO   

 

    

1º BACHARELATO                    2º BACHARELATO

  

PRAZO DE MATRICULACIÓN ORDINARIO:   ESO E BACHARELATO  10 DE XULLO

PRAZO DE MATRICULACIÓN EXTRAORDINARIO: ESO E BACHARELATO 8 DE SETEMBRO
 

Para formalizar a matrícula haberá que engadir a este impreso a seguinte documentación:

1º de ESO: Fotocopia do Libro de Familia, 2 fotos carnet.

2º de ESO: 1 foto carnet

Resto de cursos: 1 foto carnet, mais o comprobante bancario do ingreso de 1 euro e 12 céntimos en concepto de Seguro Escolar na conta que o IES de Ortigueira ten en Caixa Galicia  

A maiores desta documentación, o alumnado que se matricule no centro, procedente de sistemas educativos doutros países deberá presentar o DOCUMENTO DE INSCRIPCIÓN CONDICIONAL debidamente cuberto

 

Normativa de referencia:

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

 

 A a admisión e matrícula en Ciclos Formativos está regulada por procedementos centralizados. Unha vez acadada a admisión compre entregar o

 

impreso de matrícula no centro, ou, de non interesar o impreso de renuncia á praza

Máis información sobre admisión a FP neste ENLACE

 

ENSINANZA SECUNDARIA PARA AS PERSOAS ADULTAS    IMPRESO

 

 

Cómo chegar

 

                             PREME NA IMAXE PARA ENTRAR EN GOOGLE MAPS

 

 

 

( categories: )

Robótica para o alumnado do CEIP José Mª Lage

O luns 12 de marzo, 6 alumnas de robótica do IES, impartiron uns obradoiros para o alumnado de 5° e 6° de primaria do CEIP José María Lage, que trataron sobre  robótica con Lego, robótica Mbot Ranger e robótica mariña.

Para as alumnas do instituto os obradoiros permiten a experimentación da labor docente. Días antes fixeran a mesma actividade co alumnado do CEIP de Cariño, da que quedou constancia neste artigo publicado na prensa.

 

 

Dispositivo de subministro de auga filtrada

 

O IES de Ortigueira ven de instalar un dispositivo para o subministro de auga filtrada de calidade, fría ou do tempo, para o uso de toda a comunidade educativa. A idea da actuación é a de diminuir o consumo de plásticos e a de que o alumnado poida beber auga, de xeito gratuito, sen necesidade de collela nos servizos, evitanto en todo caso o xeito de beber directo ao grifo, cos riscos que comporta. Para poder usar o servizo é necesario traer da casa algún tipo de vaso ou botella reutilizable que poida ser transportado na mochila ou ben gardado no moble persoal para pertenzas. O servizo estará a proba unha temporada e o seu mantemento ou supresión dependerá do bo uso que se faga del. 

( categories: )
Distribuir contido