Fondo solidario de libros de texto. Axudas para libros ou material escolar

Podedes recoller na Secretaría do Centro o documento para

entregar nas Librarías. Horario de atención: 9h 30 a 13h 30

( categories: )

Relación de libros de texto aprobados para o curso 2017-2018

Premendo nos diferentes enlaces podes ver a relación de libros de texto aprobados. Lémbrase a todo o mundo que non debemos precipitarnos na adquisición dos manuais, pois é moi difícil nestas datas saber os exemplares cos que vai contar o centro para cada materia, no FONDO SOLIDARIO. Do mesmo xeito compre prestar atención a aqueles libros nos que se indica "Non mercar ata falar co profesor/a"

 

 

ESO       1ºBACHARELATO     2º BACHARELATO   FPBÁSICA

 

 

Podedes recoller na Secretaría do Centro o documento para

entregar nas Librarías. Horario de atención: 9h 30 a 13h 30

Aberto ata OUTUBRO o prazo para Solicitar diferentes Bolsas que convoca o Ministerio de Educación.

Aquí tedes o ENLACE ás diferentes convocatorias, así como as instruccións para tramitalas. O IES de Ortigueira tratará de axudar a todo o alumnado que non saiba cubrir a súa solicitude. Podedes solicitalo na Secretaría do centro desde o Primeiro día de setembro. Elaborarase un calendario para que poidades facer os trámites, asesorados pola xefatura  de estudios.

( categories: )

Calendario de exames de setembro 2017

Preme aquí para ver as datas dos exames de setembro 2017

( categories: )

Admisión, procedemento, prazos e Impresos de matrícula

Aquel alumnado que solicite ser admitido no IES DE ORTIGUEIRA no vindeiro curso debe entregar a documentación necesaria nos prazos establecidos (1 a 20 de marzo) polo artigo 15 da Orde de 12 DE MARZO DE 2013.

 

O alumnado que continúe no centro en ESO ou Bacharelato, ou que veña dos CEIP adscritos ao IES de Ortigueira só debe realizar o procedemento de matriculación, pois ten garantida a súa praza. Consulta AQUÍ a normativa de admisión.

 

 

 

 

 

Compre estar atento ós prazos de admisión e matrícula, para poder ter dereito a que as peticións persoais poidan ser contempladas na oferta de materias optativas, así como nos servizos de transporte e comedor. 

Podes descargar aquí os impresos de matrícula específicos deste centro, que concretan o modelo xeral establecido pola Consellería de Educación. Preme sobre a ensinanza na que te queres matricular.

   1º ESO      2º ESO     2º ESOPMAR

 3º ESO                3º ESO PMAR             4º ESO   

 

    

1º BACHARELATO                    2º BACHARELATO

  

PRAZO DE MATRICULACIÓN ORDINARIO:   ESO E BACHARELATO  10 DE XULLO

PRAZO DE MATRICULACIÓN EXTRAORDINARIO: ESO E BACHARELATO 8 DE SETEMBRO
 

Para formalizar a matrícula haberá que engadir a este impreso a seguinte documentación:

1º de ESO: Fotocopia do Libro de Familia, 2 fotos carnet.

2º de ESO: 1 foto carnet

Resto de cursos: 1 foto carnet, mais o comprobante bancario do ingreso de 1 euro e 12 céntimos en concepto de Seguro Escolar na conta que o IES de Ortigueira ten en Caixa Galicia  

A maiores desta documentación, o alumnado que se matricule no centro, procedente de sistemas educativos doutros países deberá presentar o DOCUMENTO DE INSCRIPCIÓN CONDICIONAL debidamente cuberto

 

Normativa de referencia:

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

 

 A a admisión e matrícula en Ciclos Formativos está regulada por procedementos centralizados. Unha vez acadada a admisión compre entregar o

 

impreso de matrícula no centro, ou, de non interesar o impreso de renuncia á praza

Máis información sobre admisión a FP neste ENLACE

 

ENSINANZA SECUNDARIA PARA AS PERSOAS ADULTAS    IMPRESO

 

 

Cómo chegar

 

                         PREME NA IMAXE PARA ENTRAR EN GOOGLE MAPS

 

 

 

( categories: )

Obras e actividades no verán

Consulta AQUÍ a nova publicada en "La Voz de Galicia"

( categories: )

APP DO FESTIVAL CELTA CREADA POR ALUMNADO DE TECNOLOXÍA DO CENTRO

 

 

Preme AQUÍ para ver a nova en prensa, e descarga no teu teléfono a APP do festival, que é gratuita.

Distribuir contido