Nova Mesa na Sala do Profesorado

O Alumnado e o Profesorado do CM "Carpintería e Moble" agasallaron nesta ocasión ao centro con esta marabillosa mesa de castiñeiro. Conste aquí unha vez máis o agradecemento de toda a comunidade educativa. O Instituto é de todos e facémolo entre todos. Esta  idea debe ser transmitida a todas as persoas que forman parte do centro, e de xeito especial ás máis pequenas. 

 

 

( categories: )

Un alumno do IES de Ortigueira competiu en Galicia Skills 2016

Preme AQUÍ para ver a nova na prensa.

 

 

  Víctor e o seu profesor Luis Beceiro

Víctor, animado por todas as persoas que forman parte dos Ciclos Básico e Medio de Carpintaría e Moble

Galiciencia 2016 IES de Ortigueira

Alumnos do IES de Ortigueira, coa profesora de Tecnoloxía en Galiciencia (Ourense), presentando o seu traballo

 

( categories: )

TELÉFONO CONTRA O ACOSO ESCOLAR 900 018 018

900 018 018  para casos de malos tratos e acoso no ámbito dos centros docentes do sistema educativo. Máis información nesta LIGAZÓN

( categories: )

Enquisa sobre satisfacción no inicio do curso Escolar ("VALEDORA DO POBO")

 PREMENDO            AQUÍ                PODES CUBRIR UNHA ENQUISA SOBRE SATISFACCIÓN DE INICIO DO CURSO ESCOLAR. OS DATOS, QUE SON ANÓNIMOS, SERÁN VALORADOS POLA OFICINA DA VALEDORA DO POBO(ESTADO ESPAÑOL) SOLEDAD BECERRIL 

( categories: )

Admisión, procedemento, prazos e Impresos de matrícula

Aquel alumnado que solicite ser admitido no IES DE ORTIGUEIRA no vindeiro curso debe entregar a documentación necesaria nos prazos establecidos (1 a 20 de marzo) polo artigo 15 da Orde de 12 DE MARZO DE 2013.

O alumnado que continúe no centro en ESO ou Bacharelato, ou que veña dos CEIP adscritos ao IES de Ortigueira só debe realizar o procedemento de matriculación, pois ten garantida a súa praza. Consulta AQUÍ a normativa de admisión.

 

Compre estar atento ós prazos de admisión e matrícula, para poder ter dereito a que as peticións persoais poidan ser contempladas na oferta de materias optativas, así como nos servizos de transporte e comedor. 

Podes descargar aquí os impresos de matrícula específicos deste centro, que concretan o modelo xeral establecido pola Consellería de Educación. Preme sobre a ensinanza na que te queres matricular.

   1º ESO      2º ESO     2º ESOPMAR

 3º ESO                3º ESO PMAR             4º ESO   

 

    

1º BACHARELATO                    2º BACHARELATO

  

PRAZO DE MATRICULACIÓN ORDINARIO:

PARA 1º, 3º E 1º DE BACHARELATO O PRAZO REMATA O 10 DE XULLO. 

PARA 2º e 4º  de ESO, e 2º de BACHARELATO O PRAZO remata o 20 DE XULLO. 

 

Para formalizar a matrícula haberá que engadir a este impreso a seguinte documentación:

1º de ESO: Fotocopia do Libro de Familia, 2 fotos carnet.

2º de ESO: 1 foto carnet

Resto de cursos: 1 foto carnet, mais o comprobante bancario do ingreso de 1 euro e 12 céntimos en concepto de Seguro Escolar na conta que o IES de Ortigueira ten en Caixa Galicia  

A maiores desta documentación, o alumnado que se matricule no centro, procedente de sistemas educativos doutros países deberá presentar o DOCUMENTO DE INSCRIPCIÓN CONDICIONAL debidamente cuberto

 

Normativa de referencia:

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

 

 A a admisión e matrícula en Ciclos Formativos está regulada por procedementos centralizados. Unha vez acadada a admisión compre entregar o

 

impreso de matrícula no centro, ou, de non interesar o impreso de renuncia á praza

Máis información sobre admisión a FP neste ENLACE

 

ENSINANZA SECUNDARIA PARA AS PERSOAS ADULTAS    IMPRESO

 

 

Datos básicos

O IES de Ortigueira está situado na Avenida da Constitución, S/N , C.P. 15330,

 

 

Novo Teléfono: 881930407

Novo Fax:881930414

 

En periodos nos que o centro estea pechado haberá un número de contacto para necesidades urxentes, que estará activo de 10 a 12 da mañá.

638291300

 

 

Correo electrónico: ies.ortigueira@edu.xunta.es

( categories: )

Visita a Endesa Novembro 2016

Preme Aquí para ver a nova

O IES de Ortigueira colabora co Festival Internacional do Mundo Celta

Neste ENLACE podes ver o centro nos días do Festival. Colaboramos co Concello cedendo as nosas instalación para aloxamento e como sede de actividades culturais e obradoiros de música, danza ou artesanía. 

( categories: )
Distribuir contido