Promoción do ciclo de Carpintaría e Moble no mercado dos xoves

 

Preme AQUÍ e AQUÍ para ver as novas na prensa

( categories: )

Premio de 20000 euros ao IES de Ortigueira

Preme AQUÍ para ver a nova en prensa sobre o Proxecto Ortimaster

Premio para o alumnado do IES de Ortigueira

«Caracoleira» do IES de Ortigueira gaña o Premio ao Mellor proxecto do "IV Emprende Xove". O centro gaña tamén dous accessit.  Nesta LIGAZÓN e nesta LIGAZÓN podes ler a nova en prensa. Noraboa ao alumnado participante e ao profesorado organizador.

 

Concesión da cafetería

Para dar cumprimento á Normativa Autonómica para a Xestión das Cafetarías dos Centros Educativos Públicos, procedemos a publicar as bases que regularán o proceso de Concesión do Servizo para o curso 2017-2018. As persoas interesadas presentarán a súa proposta na Secretaría do IES de Ortigueira. O prazo de presentación de ofertas remata o 7 de xullo ás 14h 00 min.  PREME AQUÍ para obter toda a información. No caso de ter algunha dúbida podes poñerte en contacto coa dirección do centro. Para realizar a túa oferta podes extraer a lista de prezos máximos e a folla de presentación nestroutro ficheiro en formato editable. PREME AQUÍ

 

 

( categories: )

Reclamacións contra as cualificacións

Consulta aquí  os procedementos para a realización das reclamacións contra as cualificacións no 2º curso de Bacharelato

Segundo o disposto na orde de 22 de abril do 2010 pola que se establece o procedemento de reclamacións das cualificacións outorgadas no segundo curso de Bacharelato procedemos a comunicar o calendario establecido polo centro:

Calendario de reclamacións no curso 2016-2017

Avaliación ordinaria:

22 de maio: Avaliación e entrega de Boletíns de cualificación

23 e 24 de maio: Reclamacións perante a dirección do centro ata as 14 horas.

26 de maio a partires das 17 horas: Acto de entrega das resolucións do Departamento.

29 de maio ata as 18 horas: Solicitude de envío do expediente á Comisión de Supervisión.

Avaliación extraordinaria: 

4 de setembro: Entrega de Boletíns de cualificacións.

5 e 6 de setembro: Reclamacións perante a dirección do centro ata as 14 horas.

6 de setembro: Ás 18h . Acto de entrega das Resolucións do Departamento.

7  de setembro ata as 18h horas: Solicitude de envío do expediente á Comisión de Supervisión.

 

Consulta aquí a norma (artigos 37 e posteriores) que regula os procedementos para a realización  de reclamacións contra as cualificacións  no resto dos cursos

( categories: )

Admisión, procedemento, prazos e Impresos de matrícula

Aquel alumnado que solicite ser admitido no IES DE ORTIGUEIRA no vindeiro curso debe entregar a documentación necesaria nos prazos establecidos (1 a 20 de marzo) polo artigo 15 da Orde de 12 DE MARZO DE 2013.

 

O alumnado que continúe no centro en ESO ou Bacharelato, ou que veña dos CEIP adscritos ao IES de Ortigueira só debe realizar o procedemento de matriculación, pois ten garantida a súa praza. Consulta AQUÍ a normativa de admisión.

 

 

 

 

 

Compre estar atento ós prazos de admisión e matrícula, para poder ter dereito a que as peticións persoais poidan ser contempladas na oferta de materias optativas, así como nos servizos de transporte e comedor. 

Podes descargar aquí os impresos de matrícula específicos deste centro, que concretan o modelo xeral establecido pola Consellería de Educación. Preme sobre a ensinanza na que te queres matricular.

   1º ESO      2º ESO     2º ESOPMAR

 3º ESO                3º ESO PMAR             4º ESO   

 

    

1º BACHARELATO                    2º BACHARELATO

  

PRAZO DE MATRICULACIÓN ORDINARIO:   ESO E BACHARELATO  10 DE XULLO

PRAZO DE MATRICULACIÓN EXTRAORDINARIO: ESO E BACHARELATO 8 DE SETEMBRO
 

Para formalizar a matrícula haberá que engadir a este impreso a seguinte documentación:

1º de ESO: Fotocopia do Libro de Familia, 2 fotos carnet.

2º de ESO: 1 foto carnet

Resto de cursos: 1 foto carnet, mais o comprobante bancario do ingreso de 1 euro e 12 céntimos en concepto de Seguro Escolar na conta que o IES de Ortigueira ten en Caixa Galicia  

A maiores desta documentación, o alumnado que se matricule no centro, procedente de sistemas educativos doutros países deberá presentar o DOCUMENTO DE INSCRIPCIÓN CONDICIONAL debidamente cuberto

 

Normativa de referencia:

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

 

 A a admisión e matrícula en Ciclos Formativos está regulada por procedementos centralizados. Unha vez acadada a admisión compre entregar o

 

impreso de matrícula no centro, ou, de non interesar o impreso de renuncia á praza

Máis información sobre admisión a FP neste ENLACE

 

ENSINANZA SECUNDARIA PARA AS PERSOAS ADULTAS    IMPRESO

 

 

Cómo chegar

 

                         PREME NA IMAXE PARA ENTRAR EN GOOGLE MAPS

 

 

 

( categories: )

Alumnado de varios centros de Ferrol Eume e Ortegal cantando en Navantia "Chea de Vida", con Guadi Galego

. Esta actividade xurdiu no curso CFR de Ferrol: "O coro escolar, unha actividade integradora para o alumnado". Podedes ver o vídeo premendo nesta LIGAZÓN

( categories: )

II Xornada de Portas Abertas Escola-Empresa do Departamento de Madeira e Moble do IES de Ortigueira

O 6 de Xuño, no IES de Ortigueira, terá lugar a II Xornada de Portas Abertas Escola Empresa, organizadas polo Departamento de Madeira e Moble do centro. No arquivo adxunto que podedes descargar (baixo a imaxe á esquerda) tedes acceso a toda a información.Nesta xornada, ademais, poderedes ver a nosa pequena vivenda que pretende promocionar e amosar ao tecido empresarial este sistema constructivo e dar así novas saídas á nosa producción madereira.

 

 

( categories: )
Distribuir contido