PROFESORADO

Gago Sanjurjo, María Mercedes fol.instituto@gmail.com Xefa do Departamento
Iravedra Díaz, Elena María elena.id@edu.xunta.es  
López Vila, Marta mlvila2020@gmail.com  

 

 

 

 PROGRAMACIÓNS

ADMINISTRACIÓN E FINANZAS

COMERCIO E MARKETING