Selector rápido de contidos

ADMISIÓN NO CURSO 2017-2018: O proceso de admisión para o curso 2017-2018 será do 26 de xuño ao 4 de xullo  

Foro de admisión e matrícula

IES Leixa

Fai as túas consultas e axuda coas túas respostas sobre o proceso de admisión e matrícula no IES Leixa.

  • Antes de preguntar, busca a información na nosa web. Cando se faga unha pregunta que teña resposta na web, remitirase a esta
  • Procura facer preguntas concretas
  • Para enviar unha pregunta preme en "engadir novo comentario"
  • Se queres responder nalgunha pregunta preme en "responder"

Se queres manterte informado/a baixa a nosa app para dispositivos android.

Ten toda a información do instituto e inclúe RSS coas novidades en tempo real.

 

Ciclo medio e superior.

Boas! Se teño un ciclo medio podería facer un ciclo superior? Ou hai qque pasar algunha proba? Gracias de anteman 

Acceso a ciclos superiores

Os ciclos medios dan acceso directo aos ciclos superiores, pero hai que ter en conta que para un determinado ciclo superior, teñen preferencia os ciclos medios da mesma familia profesional. De haber prazas suficientes, calquera outro ciclo medio serve para cceder a ciclos superiores aíunda que sexa de distinta familia.

admisión a ciclo medio de emerxencias

Bo día:

 Se quedan prazas libres non é posible acceder con 16 anos e a ESO rematada?

Acceso ao réxime de adultos

Artigo 8. Requisitos de acceso aos módulos profesionais dos ciclos formativos polo réxime para as persoas adultas

1. Segundo o establecido no artigo 43 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia, poderá incorporarse á oferta polo réxime para as persoas adultas quen teña feitos dezaoito anos ou os faga no ano natural en que comece o curso escolar.

Excepcionalmente, poderán acceder as persoas maiores de dezaseis anos que o soliciten e teñan un contrato laboral que lles impida acudir aos centros educativos polo réxime ordinario, ou sexan deportistas de alto rendemento. As persoas que accedan por esta condición poderán matricularse no caso de haber prazas liberadas con autorización da Inspección educativa.

Powered by Drupal - Design by artinet