COVID 19 

   › Plan de adaptación

   › Plan de continxencia

   › Documentos                          

        PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR  
          
REDES   VIDEOCONFERENCIA
     
Falemos

 

blogue demikelo

Inglés 2.º Bacharelato

Na aula virtual do instituto acharás os contidos e tarefas para estes días.

 A ligazón está na imaxe.

 Profesor: Mikel

O alumnado entra como convidado

Distribuir contido