FOL

CURSO PARA FORMACIÓN DE TÉCNICAS DE BÚSQUEDA DE EMPREGO

Picando no seguiente enlace os xóvenes demandantes de emprego poden facer un  curso gratuito de técnicas para buscar

emprego.

Dan recomendacións para facer un curriculo vitae, unha entrevista de traballo.   E sobre todo,  ensinan como mellorar a nosa

intelixencia emocional, que será clave para superar as fases de selección para un posto de traballo.

 

Animádevos a facelo, pode servos de moito proveito.     www.accedemosalempleo.org        E  MOITA SORTE  

FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL

 

 

Departamento de FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

Profesores/as  do departamento:

MARÍA LUISA ISLA OTERO (X. dpto)

PROGRAMACIÓNS FOL XESTION ADMINISTRATIVA ADULTOS

PROGRAMACIÓN FOL XESTIÓN ADMINISTRATIVA

PROGRMACIÓN EMPRESA E INICIATIVA EMRPENDEDORA(EIE) ELECTRICIDADE


 

A. BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPREGO:

1. Ofertas de emprego privado e público:

-Xuventude:

http://xuventude.xunta.es/novas-de-emprego.html

- Conselleria de traballo:

http://emprego.xunta.es/cmspro/contido/botones/ofertasEmpleo/

-ILES emprego Pontevedra(renovación caracter semanal):

BOLETIN DE OFERTAS DE EMPREGO E FORMACIÓN.

 

2. Empresas de traballo temporal (entrega de curriculums vitae)

Adecco Ourense:

http://www.adecco.es/Home/Home.aspx

Ader Ourense:

http://www.ader.net/

Manpower Ourense:

 www.manpower.es

Randstand Ourense:

- www.randstad.es

Flexiplan Ourense:

www.flexiplan.es

Legaria Ourense:

- www.legariaett.com

3. Bolsas e axudas para estudiantes e titulados/as:

http://xuventude.xunta.es/bolsas-e-axudas.html

 

B. PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS:

Páxinas web de referencia:

-Instituto de Seguridade e Saude Laboral de Galicia:

http://issga.xunta.es/portal/index.html

-Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo:

http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=xxmTTFdCvc1TQSqGMbQ5Bsl5pqtbpf2rW6MBpZd3Y5ch5LmJ4h1T!326952483!-134851099

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido