Ciclos Administración

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABALLO (PRÁCTICAS EN EMPRESAS)

As alumnas que superaron os módulos do Ciclo Medio de Xestión Administrativa comenzaron a súa Formación en Centros de Traballo (FCT) o día 3 de abril, e rematarán as prácticas en empresas o día 26 de xuño.

AS EMPRESAS E ORGANISMOS COLABORADORES SON:

MANCOMUNIDADE TERRA DE CELANOVA

GRUPO ANTOLÍN S.L.

AURIA PERITACIONES S.L.

Vaia, como sempre, o noso agradecemento a estas empresas e organismos colaboradores, e en especial as/os titores/titoras de empresa.

A titora na aula é : Dolores Conde Castro

Coordinadora da FCT: Teresa Romero Cid.

VISITA DOS ALUMNOS A COASA

Visita dos nosos alumnos a Construcciones Aeronáuticas S.A. no Parque Tecnolóxico de Galicia

PROFESORADO CICLOS ADMINISTRACIÓN CURSO 17-18

 

Mª Teresa Romero Cid

Ana Mª Pérez Peña

Mª Luz Rodriguez Borrajo (X. Departamento)

 

 

Distribuir contido