APROBA TODO O ALUMNADO QUE SE PRESENTOU Á PAU EN SETEMBRO