Calendario exames setembro 2018

 AVISO: Os libros de texto están no apartado "Secretaría"

 

EXAMES DE SETEMBRO 2018 BACHARELATO

 

HORARIO

LUNS 3

MARTES 4

MÉRCORES 5

 

08:30 – 09:45

 

LINGUA CASTELÁ

2º BAC

Salón de Actos

 

FILOSOFÍA 1º BAC

PSICOLOXÍA 2º BAC

Aula 1º ESO - D

 

 

DT 1º BAC

Aula Plástica e Debuxo

 

10:00 – 11:15

LINGUA CASTELÁ

1º BAC

Salón de Actos

MAT II 2º BAC

MAT AP II 2º BAC

Aula 1º ESO - D

 

FÍSICA e QUÍMICA

1º BAC

Salón de Actos

HFIL 2º BAC

Aula 1º ESO - D

 

RELIXIÓN 1º BAC

Aula 1º ESO - D

 

11:30 – 12:45

 

LINGUA GALEGA

2º BAC

Salón de Actos

 

INGLÉS 2º BAC

Salón de Actos

 

 

 

 

13:00 – 14:15

 

LINGUA GALEGA

1º BAC

Salón de Actos

FÍSICA 2º BAC

Lab. Física

 

INGLÉS 1º BAC

QUÍMICA 2º BAC

Salón de Actos

 

 

 

 

16:00 – 17:15

 

ECON 2º BAC

Salón de Actos

2º PORT II 2º BAC

Aula 1º ESO - D

TIC II 2º BAC

Aula de Informática 1

 

MAT I 1º BAC

MAT AP I 1º BAC

C. TERRA 2º BAC

HMCO 1º BAC

Salón de Actos

 

 

17:30 – 18:45

ECON 1º BAC

Salón de Actos

LATÍN II 2º BAC

Aula 1º ESO - D

 

 

HESP 2º BAC

Salón de Actos

 

 

 

19:00 – 20:15

BIOLOXÍA 2º BAC

Salón de Actos

GREG II 2º BAC

LAT I 1º BAC

Aula 1º ESO - D

 

 

XEOG 2º BAC

Salón de Actos

 

 

20:15-21:15

 

LPM 1º BAC

Aula de Música

 

 

 

EXAMES DE SETEMBRO 2018 – ESO

 

HORARIO

LUNS 3

MARTES 4

MÉRCORES 5

 

08:30 – 09:45

 

LINGUA CASTELÁ 2º

LINGUA CASTELÁ 4º

ÁMB. LING. PMAR 2º

Salón de Actos

 

EDUC. FÍSICA 1º

EDUC. FÍSICA 2º

EDUC. FÍSICA 3º

EDUC. FÍSICA 4º

Ximnasio e

Salón de Actos

MAT 2º

MAT ACAD 4º

MAT APLIC 4º

ÁMB. CIENT. PMAR 2º

Salón de Actos

 

10:00 – 11:15

LINGUA CASTELÁ 1º

LINGUA CASTELÁ 3º

ÁMB. LING. PMAR 3º

Salón de Actos

 

 

MAT 1º

MAT ACAD./ APLIC.3º

ÁMB.CT. PMAR 3º

Salón de Actos

 

 

11:30 – 12:45

LINGUA GALEGA 2º

LINGUA GALEGA 4º

Salón de Actos

INGLÉS 2º

INGLÉS 4º

INGLÉS PMAR 2º

Salón de Actos

 

FÍSICA e QUÍMICA 2º

FÍSICA e QUÍMICA 3º

FÍSICA e QUÍMICA 4º

Salón de Actos

 

13:00 – 14:15

 

LINGUA GALEGA 1º

LINGUA GALEGA 3º

Salón de Actos

INGLÉS 1º

INGLÉS 3º

INGLÉS PMAR 3º

Salón de Actos

CUCI 3º

FILOSOFÍA 4º

CAAP 4º

2º FRANCÉS 1º/2º/3º

Salón de Actos

14:30- 15:30

ORATORIA DE 1º

Aula 1º ESO - D

MÚSICA 2º/3º/

Aula Música

VALORES ÉTICOS 1º/2º/3º/4º

Salón de Actos

 

 

16:00 – 17:15

BIOLOXÍA E Xª 1º

CULTURA CIENT. 4º

Salón de actos

 

XEOGRAFÍA E Hª 2º

XEOGRAFÍA E Hª 4º

Salón de Actos

 

 

17:30 – 18:45

BIOLOX. E Xª. 3º/ 4º

TECNOLOXÍA 2º

Salón de Actos

 

Xª E Hª 1º

Xª E Hª 3º

Salón de Actos

 

 

 

19:00 – 20:15

TECNOLOXÍA DE 3º

ED. FINANCEIRA 2º

PROM. HAB. SAU.2º

IAEE 4º

LATÍN 4º

Salón de Actos

 

 

EPV 1º

EPV 3º

EPV 4º

Aula Plástica e Debuxo

 

 

 

20:15- 21:15

ED. FINANCIEIRA 1º

ECONOMÍA 4º

Salón de actos

PROGRAM. 1º

TIC 4º

Aula Informática 1

 

 

RELIXIÓN 1º

RELIXIÓN 2º

RELIXIÓN 3º

RELIXIÓN 4º

Salón de actos

 

 

 

 

Distribuir contido