Calendario exames setembro 2017

 AVISO: Os libros de texto están no apartado "Secretaría"

 

 

EXAMES DE SETEMBRO 2017 BACHARELATO

 

HORARIO

VENRES 1

LUNS 4

MARTES 5

 

08:30 – 09:45

 

LINGUA CASTELÁ

2º BAC

LIT. UNIVERSAL 1º BAC

Salón de Actos

FILOSOFÍA 1º BAC

ÉTICA E Fª DO D. 2º BAC

Aula 1º ESO D

CONX. MUSICAL 2º BAC

Aula de Música

DT 1º BAC

DA 1º BAC

Aula Plástica e Debuxo

 

10:00 – 11:15

LINGUA CASTELÁ

1º BAC

Salón de Actos

MAT II 2º BAC

MAT AP II 2º BAC

Aula 2º ESO D

FÍSICA e QUÍMICA

1º BAC

Salón de Actos

HFIL 2º BAC

PSICOLOXÍA 2º BAC

Aula 1º ESO D

 

RELIXIÓN 1º BAC

Aula 1º ESO D

 

11:30 – 12:45

 

LINGUA GALEGA

2º BAC

2º PORT 1º BAC

Salón de Actos

TEFQ

Laboratorio Química

INGLÉS 2º BAC

Salón de Actos

TIC 1º BAC

Aula de Informática 1

 

 

 

13:00 – 14:15

 

LINGUA GALEGA

1º BAC

Salón de Actos

FÍSICA 2º BAC

Lab. Física

INGLÉS 1º BAC

QUÍMICA 2º BAC

Salón de Actos

FÍSICA E QUÍMICA 1º BAC (pendentes)

Laboratorio Química

 

 

 

16:00 – 17:15

BIOL. e XEOL. 1º BAC

ECON 1º BAC

Salón de Actos

2º PORT II 2º BAC

Aula DE 1º ESO D

MAT I 1º BAC

MAT AP I 1º BAC

C. TERRA 2º BAC

Salón de Actos

 

 

17:30 – 18:45

ECON 2º BAC

Salón de Actos

LAT I 1º BAC

LATÍN II 2º BAC

Aula 1º ESO D

 

HESP 2º BAC

HMCO 1º BAC

Salón de Actos

 

 

 

19:00 – 20:15

 

BIOLOXÍA 2º BAC

CuCi 1º BAC

Salón de Actos

GREG I 1º BAC

GREG II 2º BAC

Aula 1º ESO D

XEOG 2º BAC

Hª ARTE 2º BAC

Salón de Actos

DT II 2º BAC

Aula Plástica e Debux

ED. FÍSICA 1º BAC

Ximnasio e aula 1º D

 

 

20:15-21:15

ANAT. APLIC. 1º BAC

Salón de Actos

 

 

EXAMES DE SETEMBRO 2017 – ESO

 

HORARIO

VENRES 1

LUNS 4

MARTES 5

 

08:30 – 09:45

 

LINGUA CASTELÁ 2º

LINGUA CASTELÁ 4º

ÁMB. LING. PMAR 2º

ORATORIA 1º

Salón de Actos

 

 

EDUC. FÍSICA 1º

EDUC. FÍSICA 2º

EDUC. FÍSICA 3º

EDUC. FÍSICA 4º

Ximnasio e

Salón de Actos

 

MAT 2º

MAT ACAD 4º

MAT APLIC 4º

ÁMB. CIENTÍF. PMAR 2º

Salón de Actos

 

10:00 – 11:15

 

LINGUA CASTELÁ 1º

LINGUA CASTELÁ 3º

ÁMB. LING. PMAR 3º

Salón de Actos

 

 

 

MAT 1º

MAT ACAD./ APLIC.3º

ÁMB.CT. PMAR 3º

Salón de Actos

 

 

11:30 – 12:45

 

LINGUA GALEGA 2º

LINGUA GALEGA 4º

Salón de Actos

 

INGLÉS 2º

INGLÉS 4º

INGLÉS PMAR 2º

Salón de Actos

 

ED. CIDADANÍA 2º

FÍSICA e QUÍMICA 2º

FÍSICA e QUÍMICA 3º

FÍSICA e QUÍMICA 4º

Salón de Actos

 

13:00 – 14:15

 

LINGUA GALEGA 1º

LINGUA GALEGA 3º

Salón de Actos

INGLÉS 1º

INGLÉS 3º

INGLÉS PMAR 3º

Salón de Actos

2º FRANCÉS 1º

2º FRANCÉS 2º

Aula 1º ESO C

14:30- 15:30

 

ORATORIA DE 2º

Salón de actos

 

MÚSICA 2º/3º

Aula Música

RELIXIÓN 1º/3º

VALORES ÉTICOS 1º/2º/3º

Aula 1º ESO “B”

 

 

16:00 – 17:15

 

BIOLOXÍA E Xª 1º

Salón de actos

 

 

XEOGRAFÍA E Hª 2º

XEOGRAFÍA E Hª 4º

Salón de Actos

 

 

17:30 – 18:45

BIOLOX. E Xª. 3º/ 4º

TECNOLOXÍA 2º

Salón de Actos

 

Xª E Hª 1º

Xª E Hª 3º

Salón de Actos

 

 

 

19:00 – 20:15

TECNOLOXÍA DE 3º

ED. FINANCIEIRA 2º

PROM. HAB. SAL.2º

Salón de Actos

 

 

EPV 1º

EPV 3º

Aula Plástica e Debuxo

 

 

 

20:15- 21:15

CULTURA CLÁSICA 3º

Aula 1º ESO “D”

ED. FINANCIEIRA 1º

Salón de actos

PROGRAM. 1º

Aula Informática 1

 

 

 

 

Distribuir contido