Skip to Content

bloque-estilos

Convocatoria de probas libres para a obtención do graduado en ESO

Convocatoria do ano 2019

Orde de convocatoria:

Ligazón ao DOG da convocatoria

Solicitude de inscrición:

Ligazón ao formulario de solicitude

Exames de convocatorias anteriores:

Ligazón ás probas de anos anteriores

Prazos de matrícula e datas das probas:

Convocatoria de maio:

 • Prazo de matrícula: do luns 11 ao venres 22 de marzo de 2019
 • Data da proba: venres 24 de maio de 2019

Convocatoria de setembro:

 • Prazo de matrícula: do luns 1 ao luns 8 de xullo de 2019
 • Data da proba: venres 6 de setembro de 2019

Convocatoria de maio:

 • Data de publicación listaxe provisional de admitidos, excluídos e exencións de galego: martes 23 de abril de 2019
 • Prazo de reclamación á listaxe provisional de admitidos, excluídos e exencións de galego: 24, 25, 26 de abril de 2019
 • Data de publicación listaxe definitiva de admitidos, excluídos e exencións de galego: luns 29 de abril de 2019
 • Distribución do alumnado por tribunal e sede da proba:
 • Data de publicación listaxe provisional de cualificacións: xoves 6 xuño de 2019
 • Prazo de reclamación á listaxe provisional de cualificacións: do venres 7 ao xoves 13 xuño de 2019 (ata as 14.00h)
 • Formulario de reclamacións: entregar na oficina en horario de mañá ou por mail (oficina.epa.albeiros@gmail.com), neste caso enviando o orixinal asinado por correo
 • Data de publicación listaxe definitiva de cualificacións: venres 14 de xuño
  Listaxe definitiva de cualificacións
 • Recollida de certificados de notas e Celga 3: a partir do martes 25 de xuño en horario de mañá.

Convocatoria de setembro:

 • Data de publicación listaxe provisional de admitidos, excluídos e exencións de galego: 15 días posteriores á conclusión do prazo de presentación de solicitudes. Só para o alumnado matriculado en xullo
 • Prazo de reclamación á listaxe provisional de admitidos, excluídos e exencións de galego: 3 días hábiles
 • Data de publicación listaxe definitiva de admitidos, excluídos e exencións de galego: a continuación do prazo de reclamacións
 • Data de publicación da distribución do alumnado por tribunal e sede da proba:
 • Data de publicación listaxe provisional de cualificacións: xoves 12 setembro de 2019
 • Prazo de reclamación á listaxe provisional de cualificacións: 5 días hábiles
 • Data de publicación listaxe definitiva de cualificacións: venres 20 setembro de 2019

Horario da proba:

8.30-9.30: Chamamento dos aspirantes. Deben presentar DNI, NIE, Pasaporte ou Carnet de conducir. Non se permitirá o acceso ás persoas que non estean correctamente identificadas.

9.30-12.00: Ámbito Científico-Tecnolóxico

12.15-13.15: Ámbito Social

16.00-19.00: Ámbito de Comunicación

Exención da materia de Lingua Galega:

Durante o período de inscrición, as persoas aspirantes poderán dirixir á dirección do centro a solicitude de exención de lingua galega para que non sexa obxecto de avaliación nesta convocatoria. As persoas solicitantes de exención acreditarán a procedencia doutra comunidade autónoma ou dun país estranxeiro, segundo o establecido no artigo 18.1 do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüísmo no ensino non universitario de Galicia.

Requisitos para poder participar nas probas:

1. Ter cumpridos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba.

2. Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria.

3. Non estaren nin teren estado matriculados no curso 2018/19 nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria nin nas de formación profesional básica.

4. O alumnado matriculado durante o curso 2018/19 na educación secundaria para persoas adultas poderá inscribirse nas probas se previamente cumpre as seguintes condicións:

4.1 Para acudir á primeira convocatoria, o alumnado ten que solicitar a baixa nas ensinanzas do segundo cuadrimestre. Así mesmo, as persoas con ámbitos do primeiro cuadrimestre sen superar deberán renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.

4.2 Para inscribirse na segunda convocatoria, o alumnado con ámbitos suspensos no segundo cuadrimestre ten que renunciar á avaliación extraordinaria de setembro deses ámbitos.

O incumprimento dalgún destes requisitos suporá a anulación da inscrición na convocatoria das probas e dos posibles resultados académicos obtidos nelas.

Importante:

Non se permitirá o uso do teléfono móbil, smartwatch nin ningún outro dispositivo electrónico. No caso dos reloxos intelixentes non se permitirá o seu acceso para a súa utilización como un reloxo convencional. En caso de dúbida, o tribunal poderá revisar a calculadora para a súa valoración.by Dr. Radut