Skip to Content

bloque-estilos

Convocatoria probas libres ESO

Información xeral da convocatoria de probas libres de ESO 2020

Datas e listaxes da primeira convocatoria (correspondente á anterior Convocatoria de maio):

 • Data da proba: luns 7 de setembro
 • Prazo de matrícula: do 1 ao 8 de xullo
 • Data de publicación listaxe provisional admitidos: martes 21 de xullo
 • Reclamación listaxe provisional admitidos: do mércores 22 ao venres 24
 • Data de publicación listaxe definitiva admitidos: luns 27 de xullo
 • Data de publicación listaxe provisional cualificacións: luns 14 de setembro
 • Reclamación listaxe provisional cualificacións: do luns 14 ao venres 18
 • Data de publicación listaxe definitiva cualificacións: martes 22 de setembro

 • Cualificacións definitivas maio

Datas e listaxes da convocatoria de setembro:

 • Data da proba:
 • Prazo de matrícula:
 • Data de publicación listaxe provisional admitidos:
 • Reclamación listaxe provisional admitidos:
 • Data de publicación listaxe definitiva admitidos:
 • Data de publicación listaxe provisional cualificacións:
 • Reclamación listaxe provisional cualificacións:
 • Data de publicación listaxe definitiva cualificacións:

Horario da proba:

8.30-9.30: Chamamento dos aspirantes. Deben presentar DNI, NIE, Pasaporte ou Carnet de conducir. Non se permitirá o acceso ás persoas que non estean correctamente identificadas.

9.30-12.00: Ámbito Científico-Tecnolóxico

12.15-13.15: Ámbito Social

16.00-19.00: Ámbito de Comunicación

Requisitos:

1. Ter cumpridos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba.

2. Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria.

3. Non estaren nin teren estado matriculados no curso 2019/20 nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria nin nas de formación profesional básica.

4. O alumnado matriculado durante o curso 2019/20 na educación secundaria para persoas adultas poderá inscribirse nas probas se previamente cumpre as seguintes condicións:

4.1 Para acudir á primeira convocatoria, o alumnado ten que solicitar a baixa na convocatoria extraordinaria (setembro) do segundo cuadrimestre.

4.2 Para inscribirse na segunda convocatoria estamos á espera de novas instrucións.

O incumprimento dalgún destes requisitos suporá a anulación da inscrición na convocatoria das probas e dos posibles resultados académicos obtidos nelas.

Exención Lingua Galega:

Durante o período de inscrición, as persoas aspirantes poderán dirixir á dirección do centro a solicitude de exención de lingua galega para que non sexa obxecto de avaliación nesta convocatoria. As persoas solicitantes de exención acreditarán a procedencia doutra comunidade autónoma ou dun país estranxeiro, segundo o establecido no artigo 18.1 do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüísmo no ensino non universitario de Galicia.

Observación importante:

Non se permitirá o uso do teléfono móbil, smartwatch nin ningún outro dispositivo electrónico. No caso dos reloxos intelixentes non se permitirá o seu acceso para a súa utilización como un reloxo convencional. En caso de dúbida, o tribunal poderá revisar a calculadora para a súa valoración.

Formulario reclamacións :


by Dr. Radut