Oferta de grupos e horarios de galego 2020-2021

GALEGO

GA-A2-1

18:00 - 20:00

Luns, mércores

Aula 9

GA-B1-1

18:00 - 20:00

Martes, xoves

Aula 4

GA-B2-1

18:00 - 20:00

Mércores, venres

Aula 4

GA-C1-1

16:00 - 18:00

Luns, mércores

Aula 5

GA-C1-2

16:00 - 18:00

Martes, xoves

Aula 5

CELGA 2

20:00 - 22:00

Martes, xoves

Aula 2

CELGA 3

20:00 - 22:00

Luns, mércores

Aula 4

CELGA 4

20:00 - 22:00

Martes, xoves

Aula 4

 

 

 

 

 

Proxectos

Erasmus

2018-19: FalArte

2017-18: Alimentación e saúde

2016-17: Viaxar