Usuarios rexistrados: Acceso

Adxudicación de prazas para o alumnado NOVO no curso 2017-18

NOVO: Adxudicación de prazas para o alumando NOVO no curso 2017-18

Este curso escolar as prazas non se asignarán seguindo unha letra de corte como en cursos anteriores. O criterio é o que se reflicte no punto 2.4. da Circular de matrícula.

"No momento de facer a preinscripción, a aplicación asignaralle un número a cada solicitude, independientemente da escola, idioma e curso solicitado. Para a asignación de prazas o sistema informático en que se realizaron as preinscricións obterá un número de corte por idioma e curso a partir do cal se asignarán as vacantes dispoñibles, este número obtense aleatoriamente entre todos os números asignados a cada solicitante dese idioma e curso no momento da preinscrición. A adxudicación de prazas realizarase por persoa, empezando pola solicitude que teña o número obtido no sorteo, respectando a orde de preferencia indicada na solicitude e pasando á seguinte persoa cando se lle asigne praza nun grupo ou cando non obteña praza en ningún dos grupos solicitados."