Usuarios rexistrados: Acceso

Exames


RESULTADOS DA PROBA DE CLASIFICACIÓN

 

1.1Datos da escola

 

Código do centro

15023132

Nome

Escuela Oficial de Idiomas

Localidade

A Coruña

Concello

A Coruña

Provincia

A Coruña

 

 

 

Idioma

ALEMÁN

Data da convocatoria

 

 

1.2Datos do alumnado

 

D.N.I. ou pasaporte

Apelidos e nome

Curso ao que accede

******694*

ALVAREZ GARCIA, SERGIO

A1

******812*

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MAURO ANDRÉS

A2

******634*

FERNÁNDEZ ROQUE, PEDRO

B1.1

******113*

FERNÁNDEZ RUEDAS MARÍA JESÚS

B1.1

******316*

GONZÁLEZ ALONSO, MIGUEL

A1

******487*

IGLESIAS SUÁREZ-NOGUEROL, SARA

A2

******786*

LADO CANOSA, IVÁN

A1

******797*

LEIS MOLINOS, SUSANA

B1.1

******227*

SOLLA VILAS, BEATRIZ

A2

******625*

VARELA VÁZQUEZ, DOLORES

A2