Aos amigos e amigas que nos deixan no curso 2017-2018: ATA SEMPRE!!!