PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO DE NOVO INGRESO PARA O CURSO 2021-2022

Información unha vez rematado o prazo de presentación:

 

TODAS AS SOLICITUDES PRESENTADAS ESTÁN ADMITIDAS

 

Para calquer consulta ou dúbida, podedes contactarnos no seguinte enderezo : cra.bergondo@edu.xunta.es

 

 

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

 

1) Anexo II : o formulario normalizado (ED550B)

https://www.edu.xunta.es/axudaplicacion/files/admisionalumnado/ED550B-G.pdf

As solicitudes de admisión, presentaranse mediante o formulario normalizado a través da aplicación de xestión do proceso «admisionalumnado» (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado). Precísase Chave365 ou Certificado Dixital para presentalo na Sede Electrónica.

 

Tamén se poderán presentar de forma presencial na sede administrativa do CRA de Bergondo, sempre e cando sexa este o centro solicitado en primeiro lugar.

 É PRECISO CONCERTAR CITA PREVIA NO TELÉFONO 

981 79 18 96 

OU NO SEGUINTE CORREO

cra.bergondo@edu.xunta.es

Cada solicitante presentará unha única solicitude asinada polos dous proxenitores ou polos titores legais . A solicitude entregarase no centro que se solicite en primeiro lugar.

2) DNI ou libro de familia, para acreditar a data de nacemento. Certificado de escolarización, en casos de traslado de centro.

 

3) DNI do pai e da nai ou dos titores legais.

 

4) Certificado de empadroamento.

 

Se os pais optan a unha praza para alumnado con n.e.a.e. achegarán a documentación pertinente.

 

*****TODA A DOCUMENTACIÓN DEBERÁ SER ORIXINAL OU COPIA COTEXADA*****

 

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

 1 DE MARZO ao 22 DE MARZO do 2021.

 

 

O Consello Escolar do C.R.A. de Bergondo, acordou establecer o seguinte criterio complementario de centro: 

 

AdxuntoTamaño
CRA de Bergondo_criterio complementario de centro.pdf80.53 KB
ED550B-G.pdf1.13 MB
ED550B-C.pdf1.13 MB
instruccións PROCESO ADMISIÓN 21_22.pdf120.24 KB