ACTUALIDADE

 

 

 

 

 

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade a través da Orde do 6/nov/2020 procederá a distribuir mascarillas de protección fronte a Covid19 entre o alumnado de Educación Primaria, Secundaria e Educación Especial.

O centro educativo se encargará de adquirir as mascarillas, as cales se repartirán ao alumnado beneficiario, cando os proveedores elixidos polo centro educativo as teñan dispoñibles.

NON TEÑEN QUE PRESENTAR A SOLICITUDE:

  • Os alumnos que xa foron beneficiarios do CHEQUE DE MATERIAL ESCOLAR de 50€SOAMENTE PRESENTARÁN A SOLICITUDE (16/NOV/2020 – 27/NOV/2020):

  • O alumnado que non tiñan solicitado previamente o cheque de material escolar, e cumpra algún dos seguintes requisitos:

  • Alumnado pertencente a familias cunha renda per cápita da unidade familiar no exercicio fiscal 2018, igual ou inferior a 6.000€.

  • Alumnado matriculado en Educación Especial.

  • Alumnado suxeito á tutela ou garda da Xunta de Galicia (acollida).

  • Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%, independentemente da renda da unidade familiar.

A solicitude será única para todos os fillos da familia solicitante, matriculados no mesmo centro educativo.

A documentación será a seguinte:

  1. Anexo I cumprimentado cos datos dos alumnos beneficiarios, resto da familia e asinado polo titor solicitante. Así mesmo, deberá indicar si autorizan a consulta de datos persoais e IRPF 2018.

  2. Anexo II, cumprimentado cos datos do resto de membros da unidade familiar e asinado por cada membro da unidade familiar. No caso dos menores de idade, asinará un dos seus titores no lugar do menor. Así mesmo, deberán indicar si autorizan a consulta de datos persoais e IRPF 2018.

  3. Copia do Libro de Familia . En caso de divorcio, sentenza ou convenio regulador onde consten a atribución da custodia do menor. Excepcionalmente, cando a documentación achegada non sexa suficiente, solicitarase documentación complementaria.

 

A presentación de solicitudes pode facerse telemáticamente en https://sede.xunta.gal ou presencialmente no centro educativo.

 

INSTRUCCIÓNS                             SOLICITUDE

 

 

   Condenan al Sergas por un diagnóstico tardío de cáncer de pulmón       InicioPrezadas familias:

 

Na mañá de hoxe, sábado 7 de novembro de 2020, recibimos a confirmación

de dous positivos COVID-19 con sintomatoloxía leve. Un deles en 1º de EP e outro en 1º ESO.

 

Segundo o protocolo marcado polas autoridades,

o centro xa comunicou os contactos estreitos a Sanidade

e de seguido se comunicau coas familias do alumnado de maior proximidade.

 

Dende o CPI Cruz do Sar queremos transmitir tranquilidade e normalidade

a todos os integrantes da comunidade do colexio

e desexar que os infectados teñan un pronta incorporación escolar.

 

Á vez agradecemos o comportamento responsable e de prudencia sanitaria

que nos está a permitir un funcionamento académico regular. 

 

 

  

Publicación da Resolución do 22 de outubro de 2020,
pola que se adía a celebración de eleccións
para a renovación dos membros dos consellos escolares
de centros docentes sostidos con fondos públicos

 

Xúntase a Resolución do 22 de outubro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación

e Formación Profesional, pola que se adía a celebración de eleccións para a renovación

dos membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos.

 

 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2020-2021

https://apaasmarinas.blogspot.com/2020/09/actividades-extraescolares-curso-2020.html

A AMPA AS MARIÑAS lamenta anunciar que, ante o inminente cambio nas medidas do protocolo COVID-19

da Consellería de Educación,

vense obrigada a retrasar o inicio das actividades extraescolares ata o mes de novembro.

Amplíase o prazo de inscripcion.

Haberá servizo de bus os días de actividad.

Os horarios expostos poderán sufrir variacións por necesidades de organización.As actividades darán comezo o 15 de outubro

 e rematarán o 28 de maio de 2021. As prazas son limitadas e serán adxudicadas por orde de inscrición. 

 

MATRÍCULA CURSO 2020-2021

 

MATRÍCULA PRIMARIA

MATRÍCULA EDUCACIÓN SECUNDARIA

 

LISTAXES DE LIBROS

AXUDAS DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR

COMEDOR ESCOLAR

TRANSPORTE ESCOLAR

  

Distribuir contido