ACTUALIDADE

  

      

     

Rúa A Senra 33, 15165 Bergondo (A Coruña)

Teléfono: 881 960215

e-mail: cpi.cruz.sar@edu.xunta.gal / secretaria.cpi.cruz.sar@gmail.com

 

 

MENÚ ESCOLAR
Resto de menús do comedor escolar 

 

HORARIOS DE ATENCIÓN AO PÚBLICO

 

LÚNS A VENRES:  9:10 – 14:30 horas

TARDES DOS LÚNS:  16:00 - 18:00 horas 

 

 

Días non lectivos do centro educativo
aprobados en Consello Escolar para o curso 2019/2020

 Venres 20 de marzo de 2020 

Lúns 4 de maio de 2020

 

 

 

Calendario lectivo curso 2019/2020

 

  

INICIO DO CURSO LECTIVO:

- Educación Primaria: Mércores 11 de setembro de 2019

- Educación Secundaria: Lúns 16 de setembro de 2019

 

 

 

 

 

Benvida

TAQUILLAS

 

 

TAQUILLAS

EDUCACIÓN SECUNDARIA

  

Ofértase ao alumnado de ESO a posibilidade de usar as taquillas instaladas no centro educativo.

Para evitar o mal uso e o deterioro das mesmas, os titores de cada alumno/a deberán depositar a contía de 30€ na seguinte conta de ABANCAES19 2080 0045 9130 4000 7164A dita contía (custo do aluguer de cada taquilla) quedará en DEPÓSITO ata que o alumno/a remate os seus estudos no CPI de CRUZ DO SAR, ou decida non seguir empregando a taquilla. Cando chegue este momento comprobarase que a taquilla se atopa en perfecto estado, si esto é así recibirá un talón bancario coa cantidade depositada inicialmente; no caso contrario (que a taquilla presente desperfectos ou non se entregue a chave) o depósito non será devolto e servirá para mercar unha nova.

Durente o período en que o alumno/a use a taquilla deberá respetar as seguintes NORMAS:

  • Manter a taquilla en bo estado.

  • Dado que o seu uso está pensado para gardar o material escolar, non se deberá gardar na mesma productos perigosos ou líquidos que poidan caer sobre as taquillas inferiores.

  • Non colocar pegatinas e outros obxectos que despois non se poidan retirar. CADA TAQUILLA TEN UN NÚMERO QUE A IDENTIFICA.

  • Cada alumno/a responsabilizase de traer a chave ao centro educativo e de conservala en bo estado de funcionamento.

  • Tras deixar de estar matriculado/a no centro educativo, deberá proceder á devolución da chave de taquilla ANTES DO 30 DE XUÑO e DEBERÁ RECOLLERSE NO CENTRO O TALÓN DE 30€ ANTES DO 10 DE XULLO.

  • Por cuestións de organización do centro, non se permitirá escoller taquillas. Éstas serán adxudicadas dende o 16 de setembro a cada alumno que a tivera solicitada.

  

 Nota informativa

 

 Solicitude taquillas

REUNIÓN 1ºPRI

 

 

REUNIÓN COAS FAMILIAS DO NOVO ALUMNADO

DE 1º CURSO DA EDUCACIÓN PRIMARIA

E LISTAXE DO MATERIAL ESCOLAR

 

 

 

Convócase ás familias do alumnado de 1º curso da Educación Primaira a unha reunión coas titoras o vindeiro XOVES 5 de SETEMBRO ás 12:00 horas.

As familias que teñan xa o material escolar poden traelo ese mesmo día para que as titoras xa o vaían colocando antes do comenzo das clases.

Pregamos que o material veña MARCADO CO NOME DO ALUMNO/A.

 

Nas seguintes liñas poden consultar a listaxe do material escolar e o documento da convocatoria.

Grazas.

 

  CONVOCATORIA DA REUNIÓN DE 1º PRIMARIA                  LISTAXE DE MATERIAL ESCOLAR DE 1ºCURSO DE PRIMARIA

 

 

 

prazos presentacion

 

PRAZOS DE PRESENTACIÓN

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA:  20 AO 30 DE XUÑO

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA:  25 DE XUÑO AO 10 DE XULLO, EXCEPTO ALUMNADO CON MATERIAS SUSPENSAS QUE SE MATRICULARÁ NA PRIMEIRA SEMÁN DE SETEMBRO.

 

 

 

Axudas Concello

Resultado de imagen de CONCELLO DE BERGONDO

AXUDAS ESCOLARES 

DO CONCELLO DE BERGONDO 

2019/2020

 

1º e 2º PRIMARIA       3º-6º PRIMARIA e 1º-4º ESO

 

 

 

  

AXUDAS ESCOLARES DO CONCELLO DE BERGONDO 2018 / 2019

 

 

 

Solicitude 2019/2020

 

Admisión de usuarios do Comedor Escolar 2019-2020  

 

    

 

 Usuarios de comedor escolar - Sinalar que aínda faltan alumnos por presentar a solicitude, e xa debían estar presentadas como data límite o 2 de setembro para poder organizar o funcionamento do comedor.

 

 Circular informativa sobre o correcto uso do comedor escolar

Sinalar que para acceder ao Comedor Escolar deben cumprimentar a correspondente solicitude, tramite sen o cal non poderán empregar o Comedor Escolar. 

No caso de non empregar o comedor deberán recoller aos alumnos no centro educativo ás 14:20 horas (Primaria) ou 14:50 horas (Secundaria). 

  Solicitude COMEDOR ESCOLAR curso 2019/2020 (NOVO MODELO)

 

Resultado de imagen de CALCULADORACALCULADORA RENDA PER CÁPITA 2019

 

  Solicitude COMEDOR ESCOLAR curso 2019/2020 (modelo antigo)

 

Teñan en conta que para determinar o prezo do servizo de comedor deberán facer o cálculo da renda per cápita familiar, que se obten a partir de 3 casiñas do IRPF 2018, imposto que está actualmente en proceso de presentación, polo que se recollerán as solicitudes ata o 2 de setembro de 2019, co fin de elaborar as listaxes de usuarios para o vindeiro curso escolar. De todos os xeitos, no caso de que non o presentaran, e sempre que haxa prazas, poderán solicitalo máis adiante, cando consideren que precisen empregar o servizo. 

 

Sinalar que para acceder ao Comedor Escolar deben cumprimentar a correspondente solicitude, tramite sen o cal non poderán empregar o Comedor Escolar. No caso de non empregar o comedor deberán recoller aos alumnos no centro educativo ás 14:20 horas (Primaria) ou 14:50 horas (Secundaria). 

 

NORMATIVA COMEDOR ESCOLAR 2019-2020

 

 

 INSTRUCCIÓN XESTIÓN DO COMEDOR ESCOLAR 2019/2020 (Sen correccións)  

         

 CORRECCIÓNS DE ERROS 

                  CÁLCULO DA RENTA NO CASO DE NON PRESENTACIÓN DO IRPF 

- Instrucción que regulará os seguintes puntos do comedor durante o curso escolar 2019/2020:

- Colaboradoras/es do comedor escolar.

- Usuarios do comedor escolar.

- Tarifas polo uso do comedor escolar, e cálculo da tarifa segundo a renda per cápita familiar.

- Relación de centros educativos y contía de usuarios autorizados.

 

 

 

 DECRETO 132/2013 do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación

 

 

 PROTOCOLO FUNCIONAMENTO COMEDOR ESCOLAR DO CRUZ DO SAR

 

 

  INSTRUCCIÓNS DE PAGO DO COMEDOR ESCOLAR

 

 

 CIRCULAR DIETAS E AUSENCIAS COMEDOR ESCOLAR CRUZ DO SAR

 

 

 NOTA INFORMATIVA AUSENCIAS COMEDOR ESCOLAR CRUZ DO SAR

 

  Circular informativa sobre o correcto uso do comedor escolar

 

 

Comedor 2017/2018

 

NORMATIVA COMEDOR ESCOLAR 2017-2018

 

  

INSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR 2017/2018

- Instrucción que regulará os seguintes puntos do comedor durante o curso escolar 2017/2018:

- Colaboradoras/es do comedor escolar.

- Usuarios do comedor escolar.

- Tarifas polo uso do comedor escolar, e cálculo da tarifa segundo a renda per cápita familiar.

- Relación de centros educativos y contía de usuarios autorizados.

 

 

DECRETO 132/2013 do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación

 

 

PROTOCOLO FUNCIONAMENTO COMEDOR ESCOLAR DO CRUZ DO SAR

 

INSTRUCCIÓNS DE PAGO DO COMEDOR ESCOLAR

 

 

 CIRCULAR DIETAS E AUSENCIAS COMEDOR ESCOLAR CRUZ DO SAR

 

NOTA INFORMATIVA AUSENCIAS COMEDOR ESCOLAR CRUZ DO SAR

 

  Circular informativa

sobre o correcto uso do comedor escolar

 

 

 

 

Admision de usuarios

Distribuir contido