ACTUALIDADE

  

         

Rúa A Senra 33, 15165 Bergondo (A Coruña)

Teléfono: 881 960215

e-mail: cpi.cruz.sar@edu.xunta.gal / secretaria.cpi.cruz.sar@gmail.com

 

Estamos en obras

 

                                Estamos en obras

 

BORRADOR ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2019-2020

https://www.facebook.com/apa.asmarinas/photos/a.720938514689683/2359887220794796/?type=3&theater

  

Estas son as actividades extraescolares ofertadas pola Apa “As Mariñas” para o vindeiro curso 2019-2020.

Este é un primeiro borrador que pode estar suxeito a futuras modificacións.
Estase a valorar a posiblilidade de ofertar JUDO, así que agradeceríamos saber se hai familias interesadas nesta actividade.
Lembrar tamén que a reunión da ESCOLA DE MÚSICA MODERNA terá lugar o 26 de setembro ás 18:30 h. no centro.
Bó verán!!
 

REUNIÓN DE 1º PRIMARIA e LISTAXE DE MATERIAL ESCOLAR

 

 

EXÁMES DE SETEMBRO 2019

 

 

AXUDAS ESCOLARES DA XUNTA DE GALICIA

2019/2020:

LISTAXE DE LIBROS DE PRÉSTAMO

EDUCACIÓN PRIMARIA (3º, 4º, 5º e 6º curso)

Publicación Venres 12/07/2019

Listaxe de solicitudes ADMITIDAS e EXCLUÍDAS

de PRIMARIA e SECUNDARIA

 

LISTAXE OFICIAL LIBROS DE TEXTO 2019/2020 

HORARIOS DE VERÁN 2019

24 de xuño a 24 de xullo de 2019

 28 de agosto ao 10 de setembro de 2019

ATENCIÓN AO PÚBLICO

LÚNS A VENRES 9:30 – 14:00

 

TARDES PECHADO

Calendario lectivo curso 2019/2020

 

  

INICIO DO CURSO LECTIVO:

- Educación Primaria: Mércores 11 de setembro de 2019

- Educación Secundaria: Lúns 16 de setembro de 2019

 

 

Benvida

REUNIÓN 1ºPRI

 

 

REUNIÓN COAS FAMILIAS DO NOVO ALUMNADO

DE 1º CURSO DA EDUCACIÓN PRIMARIA

E LISTAXE DO MATERIAL ESCOLAR

 

 

 

Convócase ás familias do alumnado de 1º curso da Educación Primaira a unha reunión coas titoras o vindeiro XOVES 5 de SETEMBRO ás 12:00 horas.

As familias que teñan xa o material escolar poden traelo ese mesmo día para que as titoras xa o vaían colocando antes do comenzo das clases.

Pregamos que o material veña MARCADO CO NOME DO ALUMNO/A.

 

Nas seguintes liñas poden consultar a listaxe do material escolar e o documento da convocatoria.

Grazas.

 

  CONVOCATORIA DA REUNIÓN DE 1º PRIMARIA                  LISTAXE DE MATERIAL ESCOLAR DE 1ºCURSO DE PRIMARIA

 

 

 

prazos presentacion

 

PRAZOS DE PRESENTACIÓN

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA:  20 AO 30 DE XUÑO

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA:  25 DE XUÑO AO 10 DE XULLO, EXCEPTO ALUMNADO CON MATERIAS SUSPENSAS QUE SE MATRICULARÁ NA PRIMEIRA SEMÁN DE SETEMBRO.

 

 

 

Axudas Concello

Resultado de imagen de CONCELLO DE BERGONDO

AXUDAS ESCOLARES 

DO CONCELLO DE BERGONDO 

2019/2020

 

1º e 2º PRIMARIA       3º-6º PRIMARIA e 1º-4º ESO

 

 

 

  

AXUDAS ESCOLARES DO CONCELLO DE BERGONDO 2018 / 2019

 

 

 

Solicitude 2019/2020

 

Admisión de usuarios do Comedor Escolar 2019-2020  

 

    

 

 Circular informativa sobre o correcto uso do comedor escolar

Sinalar que para acceder ao Comedor Escolar deben cumprimentar a correspondente solicitude, tramite sen o cal non poderán empregar o Comedor Escolar. 

No caso de non empregar o comedor deberán recoller aos alumnos no centro educativo ás 14:20 horas (Primaria) ou 14:50 horas (Secundaria). 

  Solicitude COMEDOR ESCOLAR curso 2019/2020 (NOVO MODELO)

 

Resultado de imagen de CALCULADORACALCULADORA RENDA PER CÁPITA 2019

 

  Solicitude COMEDOR ESCOLAR curso 2019/2020 (modelo antigo)

 

Teñan en conta que para determinar o prezo do servizo de comedor deberán facer o cálculo da renda per cápita familiar, que se obten a partir de 3 casiñas do IRPF 2018, imposto que está actualmente en proceso de presentación, polo que se recollerán as solicitudes ata o 2 de setembro de 2019, co fin de elaborar as listaxes de usuarios para o vindeiro curso escolar. De todos os xeitos, no caso de que non o presentaran, e sempre que haxa prazas, poderán solicitalo máis adiante, cando consideren que precisen empregar o servizo. 

 

Sinalar que para acceder ao Comedor Escolar deben cumprimentar a correspondente solicitude, tramite sen o cal non poderán empregar o Comedor Escolar. No caso de non empregar o comedor deberán recoller aos alumnos no centro educativo ás 14:20 horas (Primaria) ou 14:50 horas (Secundaria). 

 

NORMATIVA COMEDOR ESCOLAR 2019-2020

 

 

 INSTRUCCIÓN XESTIÓN DO COMEDOR ESCOLAR 2019/2020 (Sen correccións)  

         

 CORRECCIÓNS DE ERROS 

                  CÁLCULO DA RENTA NO CASO DE NON PRESENTACIÓN DO IRPF 

- Instrucción que regulará os seguintes puntos do comedor durante o curso escolar 2019/2020:

- Colaboradoras/es do comedor escolar.

- Usuarios do comedor escolar.

- Tarifas polo uso do comedor escolar, e cálculo da tarifa segundo a renda per cápita familiar.

- Relación de centros educativos y contía de usuarios autorizados.

 

 

 

 DECRETO 132/2013 do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación

 

 

 PROTOCOLO FUNCIONAMENTO COMEDOR ESCOLAR DO CRUZ DO SAR

 

 

  INSTRUCCIÓNS DE PAGO DO COMEDOR ESCOLAR

 

 

 CIRCULAR DIETAS E AUSENCIAS COMEDOR ESCOLAR CRUZ DO SAR

 

 

 NOTA INFORMATIVA AUSENCIAS COMEDOR ESCOLAR CRUZ DO SAR

 

  Circular informativa sobre o correcto uso do comedor escolar

 

 

Comedor 2017/2018

 

NORMATIVA COMEDOR ESCOLAR 2017-2018

 

  

INSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR 2017/2018

- Instrucción que regulará os seguintes puntos do comedor durante o curso escolar 2017/2018:

- Colaboradoras/es do comedor escolar.

- Usuarios do comedor escolar.

- Tarifas polo uso do comedor escolar, e cálculo da tarifa segundo a renda per cápita familiar.

- Relación de centros educativos y contía de usuarios autorizados.

 

 

DECRETO 132/2013 do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación

 

 

PROTOCOLO FUNCIONAMENTO COMEDOR ESCOLAR DO CRUZ DO SAR

 

INSTRUCCIÓNS DE PAGO DO COMEDOR ESCOLAR

 

 

 CIRCULAR DIETAS E AUSENCIAS COMEDOR ESCOLAR CRUZ DO SAR

 

NOTA INFORMATIVA AUSENCIAS COMEDOR ESCOLAR CRUZ DO SAR

 

  Circular informativa

sobre o correcto uso do comedor escolar

 

 

 

 

Admision de usuarios

BECAS BACHARELATO

 Ministerio de Educación y Formación Profesional 
 
  BECAS BACHARELATO do MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MEC)
 
 
En relación coa matrícula para o Bacharelato e outras ensinanzas post-obligatorias, informarlles que existen unhas becas para estas ensinanzas ofertadas polo Ministerio de Educación e Ciencia, as cales deben ser solicitadas por vostedes a través de internet ao longo dos meses de agosto e setembro de cada ano.
 
Polo momento non se poden solicitar, pero remitímoslles a información da anterior convocatoria 2018/2019 para que consulten si cumpren os requisitos para solicitala e a teñan en conta, para que no momento que se abra o prazo, poidan presentar a solicitude.
 

Plazo de presentación de solicitudes  (finalizado)

Volver

 • Desde el 17 de agosto de 2018
 • Hasta el 01 de octubre de 2018

 

Forma de presentación de la solicitud

La solicitud se presenta mediante formulario on-line a través de la página web de este ministerio. Para acceder a dicho formulario, deberá pulsar el botón "Becas Generales 2018 - 2019" que hay en la portada de nuestra web. El alumno deberá registrarse previamente en la Sede Electrónica de este Ministerio, si bien hay que tener en cuenta que el registro realizado en cursos anteriores sigue siendo válido para realizar este trámite.

En principio, no habrá que aportar documentación, pues las unidades encargadas de la tramitación (en adelante, unidades de tramitación o unidades de becas) consultarán y obtendrán de la Administración correspondiente todos los datos necesarios para verificar que se reúnen los requisitos generales, académicos y económicos. Solo en determinados supuestos muy específicos se deberá aportar la documentación concreta que se le especificará cuando cumplimente el formulario.

No obstante, en cualquier momento las unidades de becas podrán requerirle la presentación de documentación relacionada con su solicitud de beca.

 
 
 

Requisitos

Requisitos generales

Para tener derecho a beca los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos generales, a 31 de diciembre de 2017:

Ser español, o poseer la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea. En el caso de ciudadanos de la Unión o de sus familiares, beneficiarios de los derechos de libre circulación y residencia, se requerirá que tengan la condición de residentes permanentes o que acrediten ser trabajadores por cuenta propia o ajena. En el supuesto de extranjeros no comunitarios, se aplicará lo dispuesto en la normativa sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

No poseer en el momento de solicitar la beca un título de nivel igual o superior al de los estudios para los que se pide la beca.

Reunir el resto de requisitos académicos y económicos que especifica la convocatoria.

Requisitos académicos, económicos y de otro tipo

Además de estos requisitos generales, es necesario cumplir una serie de requisitos que se indican a continuación:

 

Requisitos académicos

 
Requisitos académicos para obtener becas en primer curso
Enseñanzas Requisitos para obtener beca*

Bachillerato

 • Haber obtenido al menos 5,50 puntos de nota media en 4º de ESO
 • Quedar matriculado de curso completo o al menos de la mitad de asignaturas del curso
 • No repetir en el curso actual

Ciclo formativo de grado medio (de F.P. o de enseñanzas deportivas o de artes plásticas y diseño)

 • Quedar matriculado de curso completo o de la mitad de los módulos que componen el ciclo formativo
 • No repetir en el curso actual

Ciclo formativo de grado superior (de F.P. o de enseñanzas deportivas o de artes plásticas y diseño)

 • Haber obtenido al menos 5,50 puntos de nota media en 2º de Bachillerato, prueba de acceso o curso de acceso. En el caso de los alumnos que accedan desde F.P. ciclo formativo de Grado Medio se tendrá en cuenta la calificación final del ciclo
 • Quedar matriculado de curso completo o de la mitad de los módulos que componen el ciclo formativo
 • No repetir en el curso actual

Enseñanzas profesionales de música y danza

 • Quedar matriculado de curso completo o al menos de la mitad de asignaturas del curso
 • No repetir en el curso actual

Enseñanzas en escuelas oficiales de idiomas

 • Quedar matriculado de curso completo
 • No repetir en el curso actual

Enseñanzas artísticas superiores y otros estudios superiores no universitarios

 • Quedar matriculado del mínimo de créditos que establece la convocatoria (o del curso completo para estudios organizados por asignaturas)
 • Haber obtenido como nota media en la prueba o curso de acceso el mínimo que establece la convocatoria

Requisitos económicos

Además de los requisitos generales y académicos, deben reunirse unos requisitos económicos, atendiendo a los ingresos que haya percibido la unidad familiar en el ejercicio fiscal del año anterior (para el curso 2018-2019, se considera el año 2017), aplicando deducciones para determinadas situaciones (familias numerosas, solicitantes con discapacidad, etc.) cuyo detalle puede consultarse en la convocatoria.

Dichos requisitos económicos se establecen mediante unos umbrales o límites de renta (ver tabla al final de esta página), que determinarán los componentes de beca que pueden percibirse. Estos componentes son, básicamente, cinco:

 • Cuantía fija ligada a la renta (1.600 euros).
 • Cuantía fija ligada a la residencia, a percibir únicamente si tiene necesidad de residir fuera del domicilio familiar durante el curso (1.500 euros).
 • Beca básica (200 euros).
 • Cuantía variable, que depende de la renta per cápita de la unidad familiar del alumno y de su nota media.
 • Cuantía fija ligada a la excelencia en el rendimiento académico (entre 50 y 125 €).

Por otra parte, existen otros límites que no pueden superarse para ser beneficiario de una beca, entre los que destacan:

 • Los rendimientos netos del capital mobiliario más las ganancias patrimoniales de la unidad familiar, que no pueden superar los 1.700 euros durante el año 2017.
 • Los valores catastrales de las propiedades inmobiliarias de la unidad familiar distintos de la vivienda habitual no podrán superar los límites establecidos en la convocatoria.
 • Los ingresos procedentes de actividades económicas o participación en entidades, que no pueden superar los 155.500 euros durante 2017.

De esta forma, los componentes de beca que pueden corresponder al solicitante quedarán determinados por el umbral bajo el cual quede la renta de la unidad familiar durante 2017:

 • Por debajo del umbral 3: Beca básica y cuantía fija ligada a la excelencia en el rendimiento académico.
 • Por debajo del umbral 2: Beca básica, cuantía fija ligada a la excelencia en el rendimiento académico, cuantía fija ligada a la residencia y cuantía variable.
 • Por debajo del umbral 1: Cuantía fija ligada a la excelencia en el rendimiento académico, cuantía fija ligada a la residencia, cuantía fija ligada a la renta y cuantía variable.

No se reúnen los requisitos económicos si los ingresos familiares superan las cantidades establecidas en el umbral 3.

Hay que tener en cuenta que pueden existir otras limitaciones derivadas del tipo de estudios que curse el alumno (por ejemplo, en caso de estudios completamente no presenciales), del número de asignaturas o módulos en que se haya matriculado, etc., que impidan percibir determinados componentes.

También conviene saber que ciertas circunstancias académicas, como la nota media, afectan al importe de algún componente, como la cuantía variable o la cuantía fija ligada a la excelencia en el rendimiento académico. Igualmente, otras situaciones, como la residencia en islas o la discapacidad del alumno, pueden dar lugar a la percepción de cantidades adicionales.

 
Umbrales de renta en función del número de miembros de la unidad familiar
Nº de miembros de la unidad familiar Umbral 1 Umbral 2 Umbral 3

Familias de 1 miembro

3.771,00 €

13.236,00 €

14.112,00 €

Familias de 2 miembros

7.278,00 €

22.594,00 €

24.089,00 €

Familias de 3 miembros

10.606,00 €

30.668,00 €

32.697,00 €

Familias de 4 miembros

13.909,00 €

36.421,00 €

38.831,00 €

Familias de 5 miembros

17.206,00 €

40.708,00 €

43.402,00 €

Familias de 6 miembros

20.430,00 €

43.945,00 €

46.853,00 €

Familias de 7 miembros

23.580,00 €

47.146,00 €

50.267,00 €

Familias de 8 miembros

26.660,00 €

50.333,00 €

53.665,00 €

 

Otros requisitos

Además de los requisitos anteriores, hay que tener en cuenta que se deben reunir también otras condiciones para obtener determinados componentes de la beca: por ejemplo, hay que acreditar la necesidad de residir fuera del domicilio familiar para tener derecho a la cuantía fija asociada a la residencia.

Asimismo, hay circunstancias específicas que requieren acreditación especial o que pueden modificar los componentes a percibir. Por ejemplo:

 • Alumnos independientes de la unidad familiar de sus padres, que deberán acreditar posteriormente ante la unidad de tramitación la titularidad o alquiler de su vivienda habitual, así como disponer de medios económicos propios suficientes.
 • Alumnos que realizan ciertos estudios, como los completamente no presenciales, de idiomas o específicos para adultos.

Consulte la convocatoria en este mismo portal para completar esta información sobre las situaciones específicas que se regulan y que pudieran darse en su caso.

Obligación de dedicar la beca a la finalidad establecida

Los alumnos que resulten beneficiarios de beca, como perceptores de una subvención estatal, están obligados a destinar dicha beca a la finalidad para la que se concede. Se entenderá que no se cumple este requisito cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

 • Haber causado baja de hecho en el centro durante el curso.
 • No haber asistido al 80 % o más de las horas lectivas, salvo dispensa de escolarización.
 • No haber superado el 50 por ciento de las asignaturas o créditos matriculados, en convocatoria ordinaria ni extraordinaria.

En estos supuestos, el alumno deberá reintegrar el importe de la beca percibida.

 
 

Becas y ayudas a alumnos de niveles postobligatorios

No universitarios. Curso 2018 - 2019

Acceso al servicio onlinePlazo de presentación de solicitudes:FINALIZADO

Toda la información de esta convocatoria la puede consultar en el portal:

BECAS GENERALES 2018-2019 (para estudios no universitarios) Link externo
 

Índice

Información general

Descripción

Volver

Becas y ayudas a alumnos de niveles postobligatorios

Convocatoria

Información de la solicitud

Plazo de presentación de solicitudes

Volver

 • Desde el 17 de agosto de 2018
 • Hasta el 01 de octubre de 2018

Plazo de presentación de solicitudes finalizado

 
 
 
 
Distribuir contido