Benvida

Benvidos á web do CPI A Xunqueira. Toda a comunidade educativa ten cabida neste proxecto, polo que se queredes participar podedes solicitar o acceso á Directora do Colexio. Esperamos a vosa colaboración.

 

Enlaces ás nosas páxinas

 Facebook

 

 

 

A orixe de Halloween

Este vídeo o fixeron dous alumnos de 2º B (Sergio García Novo e Raúl Payo Rocamonde) na materia de Programación, co software de Scratch.
Nel contan a orixe de Halloween.

Progamación Xeral Anual

Enlace á Programación Xeral Anual aprobada polo Consello escolar na súa reunión ordinaria do 19/10/2017.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

Instruccións para o alumnado da ESO

 

Cada titor/a entregará aos alumnos beneficiarios o listado de libros e os libros que lles corresponden dos que o Centro dispón de exemplares. 

Hai libros non están aínda dispoñibles, pero os proporcionará o Centro á maior brevidade posible.

As familias devolverán asinado o recibo dos libros prestados unha vez teñan todos os exemplares.

As familias deben mercar os libros e cadernos que non aparecen no listado.

As familias do alumnado da convocatoria de setembro beneficiarias das axudas de material poden recoller os cheques na Secretaría.

En Fene, a 14 de setembro de 2017

 

A dirección

 

Libros de Texto Curso 2017/18

Nos seguintes enlaces tedes a relación de libros de texto para cada unha das etapas educativas do noso centro:

 

 Educación Infantil   Educación Primaria   Educación Secundaria Obrigatoria 

Horario do profesorado para a atención ás familias

Para facilitar ás familias a comunicación co profesorado, establécese o seguinte horario:

Datas

Mércores 28 e xoves 29 de xuño

Horario

De 10:00 a 12:00

Distribuir contido