Programacións curso 21-22

Nesta ligazón tedes acceso á carpeta con todas as programacións do curso 21-22.

 

Educación infantil

Educación primaria

ESO

 

Fondo libros, vales de material escolar, vales de libros de texto

Entrega de vales

Venres 9 de xullo de 09:30 a 13:00

 

Atención

Mandamos a través de Abalar a seguinte información personalizada, no apartado de incidencias

1º e 2º de EP informamos se corresponden ou non os distintos vales (de material, de libros de texto)

3º e 4º de EP informamos dos libros de préstamo e se corresponde ou non o vale de material escolar

5º e 6º de EP, 1º da ESO informamos se corresponde ou non o vale de material escolar

 

Mandamos dentro dos sobres de matrícula

2º, 3º e 4º da ESO informamos mediante unha nota dentro do sobre de matrícula se corresponde ou non o vale de material escolar.

 

Ao alumnado da ESO con materias pendentes para setembro, o día 13 de setembro entregaráselles o vale de material se lles corresponde. 

 

Libros de texto curso 2021/2022

 

 

Recomendamos ao alumnado da ESO que espere a recibir información do préstamo do centro en setembro antes de mercar os libros

Axudas libros de texto e material escolar curso 21-22

 

PRESENTACIÓN POR VÍA ELECTRÓNICA

 

 

As solicitudes presentaránse preferentemente por vía electrónica empregando a aplicación informática “fondolibros” (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

 Tamén se poderá presentar a solicitude presencialmente no centro    CON CITA PREVIA  (881 930110)

OFERTAMOS A POSIBILIDADE DE CUBRIR A SOLICITUDE NO CENTRO (igual que no curso pasado), para isto deberá pedir cita antes do día 4 de xuño. A partir dese día serán as familias as encargadas de cubrir as solicitudes.

Nos cursos 5º e 6º de Educación Primaria e 1º, 2º, 3º e 4º de ESO o centro participa no programa EDIXGAL (cada alumno/a terá o seu propio ordenador) e non se pode solicitar préstamo de libros, só se poderá solicitar axuda para material escolar, en caso de corresponder.

 

Distribuir contido