Skip to Content

PROGRAMACIÓN AFD ANO 2020 - CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE

 

Achégase en arquivo adxunto a programación de accións formativas para persoas desempregadas para o ano 2020.

Certificados de profesionalidade

VISITA GUIADA Á CENTRAL ELÉCTRICA TAMBRE I

22/10/2019 16:30

DATA: martes 22/10/2019

HORARIO: De 16:30 a 20:00 horas aproximadamente. Ese día por mor da visita non haberá clase

LUGAR DE SAÍDA/CHEGADA: CIFP SANTIAGO, na explanada que hai diante da conserxería

ORGANIZADORA DA VISITA: Marina Engroba Sal e Antonio Rodrigo Díaz Núñez

GUÍAS:Antonio Veiras Manteiga e Fructuoso Souto Castiñeira

DESTINATARIOS: Alumnado e profesorado do ciclo superior de xestión forestal

 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS:

Acadar que o alumnado trala visita:

1- Identifique e coñeza os hábitats de interese comunitario presentes no ZEC (esteiros, ríos, vexetación de ribeira, bosque de ladeiras, bosque atlántico, vexetación pioneira de rochedos silíceos.
2- Coñeza o método tradicional de pesca de lampreas no río Tambre, así como tamén do salmón e do reo.
3- Se familiarice coa realización dunha actividade de interpretación e educación ambiental desenvolta no propio medio.
Todos os obxectivos mencionados están directamente relacionados con varios dos contidos dos módulos que se imparten no ciclo, en especial cos módulos de Xestión da Pesca Continental, Técnicas de Educación Ambiental e Xestión da Conservación do Medio Natural

XORNADA FORMATIVA: A LOITA BIOLÓXICA CONTRA A VESPA DO CASTIÑEIRO

 

DATA: Venres 18/10/2019

HORA: 16:30 H

AULA: 1.7

ENTIDADE COLABORADORA: GRUPO TRAGSA

PROFESOR ORGANIZADOR: Antonio Rodrigo Díaz Núñez

DESTINATARIOS PREFERENTES: Alumnado de fitopatoloxía