Secretaría

PROCESO DE ADMISION ALUMNADO curso 2021/2022

A listaxe definitiva de alumnado admitido para o curso 2021/2022 están publicadas no taboleiro interior do

centro e poden consultarse, tamén, a través da aplicación admisionalumnado coa chave 365.

 

NORMATIVA QUE O REGULA:

 

POSTOS ESCOLARES OFERTADOS:


CURSO

N.º PRAZAS

Reservadas NEAE

1º EP

14

9

2º EP

18

 

3º EP

16

4º EP

12

5º EP

11

6º EP

5

 

SOLICITUDE DE ADMISIÓN (para o alumnado que cambie de centro ou o que procede dun centro non

adscrito): mediante modelo ED550B en castelán ou en galego

 

Prazo: do 1 ao 22 de marzo

 

Lugar: A solicitude será única e poderase presentar de forma presencial no centro educativo que a rexistrará,

ou de forma electrónica a través da aplicación admisionalumnado(vía preferente). A solicitude presentada nun

centro educativo poderá anularse mediante a presentación dunha nova indicando expresamente por escrito que

quedan sen efecto a/s presentada/s con anterioridade. A renuncia á solicitude rexistrada nun centro só se

admitirá ata o último día do prazo de presentación de solicitudes.

 

Documentación que debe presentarse xunto coa solicitude: Copia do DNI do/a alumna/o, libro de familia ou

outro documento acreditativo da idade.

 

Publicación das listaxes do alumnado admitido e non admitido e prazos de reclamacións:

 

Publicación das listaxes provisionais:  Antes do 25 de abril.

Prazo de reclamación das listaxes provisionais: Cinco días hábiles a contar dende o día seguinte da publicación das listaxes

Publicación das listaxes definitivas: Antes do 15 de maio.

Prazo de reclamación: Contra esta relación definitiva, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de

alzada ante o Xefe Territorial, no prazo dun mes contando a partir do día seguinte ao da súa publicación.

 

Formalización da matrícula en EI e EP:

Do 20 ao 30 de xuño.

 

 

 

 

RESERVA DE PRAZA. CURSO 2021/2022

Segundo a ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013, que desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos,  artigo 10.2  queda redactado do seguinte xeito:

 

"O alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición, para os efectos de reserva de praza neste, deberá presentar no centro de orixe ou a través da aplicación “admisionalumnado” (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) o formulario normalizado (ED550A en galego ou castelán) que se publica como anexo I da presente orde. O prazo de presentación estará comprendido entre os días 11 de xaneiro e o 8 de febreiro de cada ano.

O formulario normalizado será facilitado gratuitamente nos correspondentes centros docentes e tamén estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, na aplicación “admisionalumnado”, e na páxina web da consellería competente en materia de educación"

 

No caso de cumprimentar a reserva a través da aplicación admisionalumnado  poderán imprimir a solicitude para entregala posteriormente na Secretaría deste centro ou formalizar a mesma na Sede Electrónica con certificado dixital ou a Chave365: https://sede.xunta.gal/portada e neste caso xa non é preciso a entrega no centro.

 

Aquelas familias do alumnado de 6º curso de Educación Primaria que desexen efectuar a reserva de praza para o vindeiro curso no IES ILLA DE SAN SIMÓN deberán formalizar a reserva de praza entre os días 11 de xaneiro e o 8 de febreiro.

A reserva adquirirá carácter vinculante e será incompatible coa presentación de solicitude de admisión noutro centro, salvo renuncia expresa e por escrito presentada no centro de adscrición antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

CALENDARIO ESCOLAR

 

As clases comezaron o día 10 de setembro e rematarán 0 22 de xuño de 2021, ámbolos dous inclusive.

Os días non lectivos son:

NADAL: As vacacións de Nadal abranguerán desde o día 23 de decembro de 2020 ata o día 7 de xaneiro de 2021, ámbolos dous inclusive.

ENTROIDO: Luns, martes e mércores, días 15, 16 e 17 de febreiro de 2021.

SEMANA SANTA: As vacacións de Semana Santa abarcarán desde o día 29 de marzo ata o 5 de abril de 2021, os dous incluídos.

Días Festivos e sen clase:

  • 7 de decembro: día do ensino
  • 8 de decembro: día da Inmaculada Concepción
  • 17 de maio: día das Letras Galegas

Festas locais de Redondela:

  • 12 de abril: Luns do Cristo
  • 3 de xuño: Xoves do Corpus

AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR. FONDO LIBROS

Publicadas as listas de admitidos e excluidos no fondo solidario de libros de texto, axudas para adquirir libros de texto e material escolar no taboleiro de anuncios do colexio. Ademais podedes consultalas na aplicación fondolibros (necesario DNI electrónico, certificado dixital ou chave 365)

 

No DOG do 19 de maio publícase a orde pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto convócanse axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obligatoria e educación especial en centros sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/2021.

Tedes un resumo desa publicación aquí.

Link  ao DOG.

Enlace á aplicación Fondolibros.

Solicitude: Anexo I  e Anexo II.

              

Lista libros texto e material curso 2020/2021

Libros de texto. Descargar

Material.

1º curso

2º curso

3º curso

4º curso

5º curso

6º curso

Powered by Drupal - Design by artinet