AXUDAS PARA ADIQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR. FONDO LIBROS

Na sección de secretaría tedes toda a información relativa ás axudas para adquirir libros de texto e material escolar.

Podedes acceder aquí.

PRAZO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO

Segundo o DOG do 6 de maio de 2020, o prazo de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos restabelecerase polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mes. Os demais prazos do procedemento reduciranse á metade, polo que o calendario do proceso queda da seguinte forma:

 

 Presentación da solicitude de admisión: do 11 ao 18 de maio.

 Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020.

 Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020. Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020.

Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 xullo de 2020.

 

 Aconséllase utilizar a aplicación https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/ para presentar telematicamente as solicitudes pero aqueles que non teñan acceso a internet poden acudir ao centro en horario de 09.00 h a 14.00 h. e sempre respectando as medidas de seguridade ditadas polo Goberno.

 

ENLACE AO DOG

 

NOTA INFORMATIVA PARA AS FAMILIAS

O centro enviou o venres a seguinte nota a través de abalarMóbil. Colgámola aquí por se algunha familia non a recibiu.

 

DOTACIÓN DE MATERIAL TECNOLÓXICO

Tras analizar os datos recollidos na enquisa sobre necesidades tecnolóxicas para que as familias con alumnado matriculado no CEP Santa Mariña poidan afrontar o terceiro trimestre o mellor posible, o centro confirmou ditas necesidades de xeito individual. Para garantir a continuidade do curso por vía telemática, pon a disposición das familias a dotación propia do centro, de acordo cos seguintes criterios:

 

1º Garantizar un ordenador por familia a aquelas que manifestaron que non dispoñen dun equipo nin de uso individual nin colectivo. No caso de ser 3 irmáns escolarizados no centro, prestaránselles 2 ordenadores.

 

2º As familias que teñen  fill@s en Edixgal (5º/6º) poderán recoller o equipo que teñen adxudicado (no caso de que este permaneza no centro).

 

3º Familias que dispoñan unicamente dun ordenador compartido cun adulto que o precise para desenvolver o seu traballo de forma telemática.

 

Esta equipación será entregada con cita previa para salvagardar a saúde das familias.

 

Tamén se dotará de conexión a internet a familias en risco de exclusión social ata que remate o curso, con gastos sufragados polo CEP Santa Mariña e o Concello de Redondela.

 

Habida conta das dificultades que rodean á situación actual, en caso de que algunha familia coa que o centro non contactara, con total honestidade, precise que o centro lles preste axuda, por favor, contactade con nós no número: 886.110.629.

 

Sen outro particular, recibide unha aperta e os mellores desexos do equipo de mestras e mestres do CEP Santa Mariña de Redondela.

TERCEIRA AVALIACIÓN

Segundo as instrucións recibidas da Consellería, hoxe martes día 14 de abril comenza a actividade lectiva do terceiro trimestre. Á espera de novas instrucións durante esta semana continuaremos con repaso, reforzo e recuperación do traballo desenvolvido, centrándose na adquisición das competencias básicas.

Esperamos que vos atopedes ben. Unha aperta

NOTIFICACIÓN IMPORTANTE SOBRE AS NOTAS

Para recibir as calificacións do segunso trimestre (recordamos que deuse por rematada a 2ª avaliación o día 13 de marzo) é necesario ter descargada a aplicación AbalarMóbil. 

Unha vez descargada recibirase unha notificación cando as notas estean colgadas na páxina oficial da Consellería (Xade). A data estimada para recibir esta notificación é o venres 3 de marzo

ABALAR MÓBIL

Recomendamos a todas as familias que instalen a aplicación abalarMóbil nos seus teléfonos para poder recibir comunicacións máis facilmente. Para máis información premer AQUÍ

 

IMPORTATE: se alguén cambiou o número de móbil que chame ao centro (886 110 629), de 10 a 13 h, de luns a venres, para poder actualizalo e recibir información a través da aplicación abalarMóbil.

Grazas e moito ánimo, xa queda menos!!

BLOG DE ACTIVIDADES POR CURSOS

Para facilitar a procura de actividades, creamos un blog cara cada curso, os cales estarán enlazados nesta entrada da páxina (de 1º a 4º, pois 5º e 6º contan coa plataforma dixital do proxecto E-Dixgal).

Tamén podedes acceder aos mesmos dende a barra lateral esquerda, onde quedarán de xeito permanente. 

 

BLOG 1º CURSO: PREMER AQUÍ

BLOG 2º CURSO: PREMER AQUÍ

BLOG 3º CURSO: PREMER AQUÍ

BLOG 4º CURSO: PREMER AQUÍ

 

COMUNICADO MATRÍCULAS

AMPLÍASE O PLAZO DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN. FINALIZARÁ UNHA SEMANA DESPOIS DO REINICIO DAS CLASES.

COMUNICADO

Seguindo as instrucións da Xunta de Galicia respecto á situación extraordinaria o centro reuniu á Comisión de Coordinación Pedagóxica  para  consensuar as medidas a  levar a cabo durante os vindeiros 15 días.

A prioridade é ter presente a situación de pandemia e, polo tanto, de emerxencia sanitaria poñendo todos os medios ao noso alcance para contribuír á súa contención na medida do posible.

 

Os acordos consensuados son os seguintes:

 

- Suspensión temporal de todas a titorías presenciais programadas.

- Creación dun recuncho na web do centro con diferente material para os niveis de primeiro a cuarto.

- Elaboración dunha materia en quinto e sexto na plataforma E-DIXGAL.

- Estas actividades NON SON AVALIABLES.

- TODO O MATERIAL ESTARÁ A DISPOSICIÓN DAS FAMILIAS DE XEITO ONLINE.

- Aínda que as recomendacións sanitarias son de non asistir no día de hoxe(venres 13 de marzo) ao colexio, o alumnado de 5º e 6º que queira recoller os ordenadores poderá facelo. Pola tarde será atendido polo profesorado de garda en horario de 16.00 h a 18.00 h.

 

 

Estas medidas poderán ser actualizadas en función da evolución da pandemia e das directrices recibidas pola Consellería de Educación.

 

 

Sentimos as molestias que poidamos ocasionar con estas decisións, pero sentímonos na obriga e na responsabilidade de contribuír á contención da propagación do COVID-19.

 

 

Lembrade que nos topamos ante unha situación excepcional, e que calquera decisión tómase pensando unicamente no ben común.

CONSELLO INFANTIL

No pasado mes de novembro creouse o primeiro Consello Infantil do CEP Santa Mariña, co obxectivo de dar voz ao noso alumnado e escoitar así as inquedanzas dos nenos e nenas con respecto a aspectos relacionados coa convivencia no cole, para telas en conta e valorar a súa viabilidade. 

Todas as aulas opinan, elaboran propostas conxuntas e un ou unha representante da clase presenta os acordos ao Consello, onde son escoitados e valorados. 

O tema tratado na primeira renión foi: "PROPOSTAS PARA A MODIFICACIÓN DO NOSO PATIO DE RECREO".

A acta de dita reunión farase pública ao longo desta semana. Aquí tedes algunhas fotos: 

 

25 DE NOVEMBRO. DÍA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

Powered by Drupal - Design by artinet