No noso centro

CONTRATOS PROGRMA SECCIÓNS BILINGÜES REPARTO DE FROITA PROXECTO ABALAR
contrator programa Seccións bilingües Reparto de froita Proxecto Abalar
PROXECTO E-DIXGAL   AUXILIAR  CONVERSA  

O noso centro participa no proxecto E-DIXGAL en 5º e 6º de primaria no que traballamos nunha plataforma con contidos e libros dixitais exclusivamente.

 

Contamos cun AUXILIAR DE CONVERSA no noso centro que reforzará a aprendizaxe do inglés.

CEIP Vicente Risco "Vigués Distinguido 2019"

Nova do Atlántico.net con data 14 de marzo 2019.

Admisión alumnado curso 2019_2020

 

ADMISIÓN ALUMNADO PARA O CURSO 2019-20:

Para o alumnado que xa está matriculado

Artigo 9. Garantía de permanencia no centro docente

 1.  O alumnado matriculado nun centro docente público ou privado concertado ten garan­tida a súa permanencia nel nos termos establecidos no artigo 5.1 do Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo tanto, o cambio de curso, ciclo, nivel ou etapa non requirirá un novo procedemento de admisión, agás que coincida cun cambio de centro.

 Disposición adicional segunda.

O alumnado con garantía de permanencia no centro docente que non teña que forma­lizar matrícula, deberá manifestar expresamente mediante escrito dirixido a este ao longo do mes de maio de cada ano, que solicita utilizar os servizos complementarios de comedor e/ou transporte escolar.

 

Alumnado novo

Artigo 15. Prazo de presentación da solicitude de admisión

O prazo de presentación das solicitudes de admisión será do 1 ao 20 de marzo, ambos os dous inclusive.

A solicitude terá que estar asinada por calquera das/os titulares da patria potestade ou representantes legais.

No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de ambas/os proxenitoras/es, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. En ambos casos, será necesario presentar, xunto coa solicitude de admisión, a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo.

Artigo 30. Publicación da listaxe provisional de persoas admitidas e non admitidas e reclamacións

1.  Á vista das solicitudes de admisión presentadas, e unha vez determinada a puntuación resultante de aplicar os criterios de baremo, se é o caso, o centro publicará no seu taboleiro de anuncios e na súa páxina web a relación nominal

2.  As listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas deberán publicarse antes do día 25 de abril de cada ano, indicando expresamente que se poderá formular reclamación no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publica­ción

 Artigo 31. Publicación da listaxe definitiva de persoas admitidas e non admitidas

A dirección dos centros públicos e a titularidade dos centros privados concertados publicarán no seu taboleiro de anuncios e na súa páxina web, antes do 15 de maio de cada ano, as listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas.

 Artigo 40. Formalización da matrícula

 

Os prazos para a formalización da matrícula serán os seguintes:

Do 20 ao 29 de xuño para o alumnado de educación infantil e primaria.

 Xornadas portas abertas os 25, 26 e 27 de febreiro, previa cita.

HAI VACANTES EN TODOS OS CURSOS

Vigo a 26  de febrero de 2019

A dirección

Día de Rosalía de Castro

 

Con motivo do Día de Rosalía de Castro, celebramos na escola un recital cunha selección dos seus poemas máis coñecidos do libro Cantares Gallegos.

 

Educación Medioambiental e Alimentación sana

VISITA O NOSO BLOG DE VOZ NATURA "ALOUMIÑANDO O MONTE DA GUÍA"

 

Powered by Drupal - Design by artinet