No noso centro

CONTRATOS PROGRMA SECCIÓNS BILINGÜES REPARTO DE FROITA PROXECTO ABALAR
contrator programa Seccións bilingües Reparto de froita Proxecto Abalar
PROXECTO E-DIXGAL   AUXILIAR  CONVERSA  

O noso centro participa no proxecto E-DIXGAL en 5º e 6º de primaria no que traballamos nunha plataforma con contidos e libros dixitais exclusivamente.

 

Contamos cun AUXILIAR DE CONVERSA no noso centro que reforzará a aprendizaxe do inglés.

Axudas municipais de libros, material escolar e comedor para alumnado de centros públicos e privados concertados de educación

Axudas municipais de libros, material escolar e comedor para alumnado de centros públicos e privados concertados de educación infantil (2ª etapa), primaria e secundaria do concello de Vigo - Curso 2019-2020

 

O prazo de presentación das solicitudes será do 3 ao 31 de xullo, ambos incluidos.

As solicitudes se presentarán mediante cita previa, que se poderá solicitar a partires do martes 2 de xuño, a través de:

- Teléfonos: 010 o 986 810 260

- Página Web: Solicitude de cita previa

 Resultado de imagen de AYUDAS MUNICIPALES VIGO

 

Convocatoria

  • Prazo solicitudes: 03/07/2019 - 31/07/2019

MÁIS INFORMACIÓN EN:

 

https://sede.vigo.org/expedientes/avisos/aviso.jsp?id=3709&lang=es

HORARIO DE ENTREGA DOS CHEQUES-LIBROS PARA O CURSO 2019-20

CHEQUE LIBROS

 

Xa podedes recoller os vales de material e/ou libros en horario de 10:00 a 12:00 dende hoxe e ata o vindeiro venres 15 de xullo.

 

 

LIBROS DE TEXTO CURSO 2019-2020

LIBROS DE TEXTO      2019-20

 

EDUCACIÓN INFANTIL

4º E. Infantil (3 anos)

Ed. SANTILLANA . PROYECTO QUIERO 1º TRIMESTRE

ISBN  978-84-680-4320-3

Ed. SANTILLANA . PROYECTO QUIERO 2º TRIMESTRE

ISBN 978-84-680-4321-0

Ed. SANTILLANA . PROYECTO QUIERO 3º TRIMESTRE

ISBN 978-84-680-4323-4

 

5º Educación Infantil (4 anos)

 Ed. SANTILLANA . PROYECTO QUIERO 1º TRIMESTRE

ISBN 978-84-141-1354-7

Ed. SANTILLANA . PROYECTO QUIERO 2º TRIMESTRE

ISBN 978-84-680-4343-2

Ed. SANTILLANA . PROYECTO QUIERO 3º TRIMESTRE

ISBN 978-84-680-4344-9

 

6º Educación Infantil (5 anos)

Ed. SANTILLANA . PROYECTO QUIERO 1º TRIMESTRE

ISBN 978-84-141-1358-5

Ed. SANTILLANA . PROYECTO QUIERO 2º TRIMESTRE

ISBN 978-84-680-4359-3

Ed. SANTILLANA . PROYECTO QUIERO 3º TRIMESTRE

ISBN 978-84-680-4362-3

 Ed. TEIDE:

CINCO E MEDIO C. OPERACIÓNS (GALEGO)

ISBN 9788430719686

CINCO E MEDIO C. PROBLEMAS (GALEGO)

ISBN  9788430717767

CINCO E MEDIO C. DIMENSIONS (GALEGO)

ISBN  9788430717842

Ed. ANAYA:

METODO FOTOSILABICO 1ª CARTILLA. PALAU

ISBN 978-84-678-3230-3

METODO FOTOSILABICO 2ª CARTILLA. PALAU

ISBN 978-84-678-3231-0

 

Moi importante: Non escribir o nome nos libros, introducilos dentro dunha bolsa pechada e co nome do alumno/a no exterior.

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 1º curso

 

MATERIA

ISBN

TITULO

EDITORIAL

LENGUA

MATEMÁTICAS

978-84-9972-229-0

ESTRELAMAR 1 – GLOBALIZADO

(LENGUA – MATEMÁTICAS)

SANTILLANA

CADERNO LENGUA CASTELLANA

978-84-9972-937-4

CUAD.  LENGUA 1

  ESTRELAMAR 1º Trimestre

SANTILLANA

CADERNO LENGUA CASTELLANA

978-84-9972-930-5

CUAD. LENGUA 1

ESTRELAMAR 2º Trimestre

SANTILLANA

CADERNO  MATEMÁTICAS

978-84-9972-979-4

CUAD. MATEMÁTICAS 1  ESTRELAMAR 2º Trimestre

SANTILLANA

CADERNO MATEMÁTICAS

978-84-9972-963-3

CUAD. MATEMÁTICAS 1  ESTRELAMAR 3º Trimestre

SANTILLANA

LINGUA-C. SOCIAIS

C. NATURAIS

978-84-698-4124-2

PEZAS1 (GLOBALIZADO)

1º trimestre

ANAYA

LINGUA-C. SOCIAIS

C. NATURAIS

978-84-698-4126-6

PEZAS1 (GLOBALIZADO)

2º trimestre

ANAYA

LINGUA-C. SOCIAIS

C. NATURAIS

978-84-698-4128-0

PEZAS1 (GLOBALIZADO)

3º trimestre

ANAYA

LINGUA INGLESA

    978-0-19-4562348

ALL ABOUT US

1CB PK

OXFORD

RELIXIÓN

978-84-682-5262-9

LANIKAI 1 – 2018- castelán

VICENS VIVES

 

É recomendable que non lle poñan o Nome aos libros de texto, por si houbera algún erro na compra.

 

LIBROS DE TEXTO 2º CURSO

 

MATERIA

ISBN

TITULO

EDITORIAL

LENGUA

MATEMÁTICAS

978-84-9972-961-9

ESTRELAMAR 2 – GLOBALIZADO

(LENGUA – MATEMÁTICAS)

SANTILLANA

CADERNO DE

LENGUA

978-84-9972-971-8

CUAD. LENGUA CASTELLANA

ESTRELAMAR 3º Trimestre

 

CADERNO MATEMÁTICAS

978-84-9972-957-2

CUAD. MATEMÁTICAS 2 ESTRELAMAR 1º Trimestre

SANTILLANA

CADERNO MATEMÁTICAS

978-84-9972-969-5

CUAD. MATEMÁTICAS 2  ESTRELAMAR 2º Trimestre

SANTILLANA

CADERNO MATEMÁTICAS

978-84-9972-962-6

CUAD. MATEMÁTICAS 2  ESTRELAMAR 3º Trimestre

SANTILLANA

LINGUA-C. SOCIAIS

C. NATURAIS

978-84-698-4131-0

PEZAS 2º (GLOBALIZADO)

1º trimestre

ANAYA

LINGUA-C. SOCIAIS

C. NATURAIS

978-84-698-4133-4

PEZAS 2º (GLOBALIZADO)

2º trimestre

ANAYA

LINGUA-C. SOCIAIS

C. NATURAIS

978-84-698-4135-8

PEZAS 2º (GLOBALIZADO)

3º trimestre

ANAYA

LINGUA INGLESA

978-0-19-4562362

ALL ABOUT US

2 CB PK

OXFORD

RELIXIÓN

978-84-682-5263-6-

LANIKAI 2 – 2018- castelán

VICENS VIVES

 

É recomendable que non lle poñan o nome aos libros de texto, por si houbera algún erro na compra.

 

 

LIBROS DE TEXTO 3º CURSO

 

MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

MATEMÁTICAS

Proyecto Saber Hacer 2014

Santillana

978-84-680-1286-5

LINGUA GALEGA

Lingua galega 3º Trimestral CELME

SM

978-84-985-4420-6

LENGUA CASTELLANA

Lengua 3

Aprender es crecer en conexión

Anaya

978-84-698-0649-4

CIENCIAS SOCIAIS

Ciencias Sociais 3

Aprender es crecer en conexión

Anaya

978-84-678-7064-0

CIENCIAS DA NATUREZA

Ciencias da Natureza 3

Aprender es crecer en conexión

Anaya

978-84-678-8568-2

RLIXIÓN CATÓLICA

Religión Católica 3

Aprender es crecer en conexión

Anaya

978-85-678-8393-0

INGLÉS

QUEST 3 Activity book

Macmillan

978-0-230-73429-6

 

 

LISTADO LIBROS 4º CURSO

 

MATERIA

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

MATEMÁTICAS

Proyecto Saber Hacer 2015

Santillana

978-84-830-5609-7

LINGUA GALEGA

Lingua galega 4º Trimestral CELME

SM

978-84-985-4526-5

LENGUA CASTELLANA

Lengua 4

Aprender es crecer en conexión

Anaya

978-84-698-0650-0

CIENCIAS SOCIAIS

Ciencias Sociais 4

Aprender es crecer en conexión

Anaya

978-84-678-8021-2

CIENCIAS DA NATUREZA

Ciencias da Natureza 4

Aprender es crecer en conexión

Anaya

978-84-678-8017-5

RLIXIÓN CATÓLICA

Religión Católica 4

Aprender es crecer en conexión

Anaya

978-84-678-8395-4

INGLÉS

QUEST 4 Activity book

 

Macmillan

978-0-230-7344-9

 

 

 

 

 

5º - 6º CURSO: PROXECTO EDIXGAL. (Non precisan libros de texto)

 

 

 

 

Xuño 2019

CEIP Vicente Risco "Vigués Distinguido 2019"

Nova do Atlántico.net con data 14 de marzo 2019.

Admisión alumnado curso 2019_2020

 

ADMISIÓN ALUMNADO PARA O CURSO 2019-20:

Para o alumnado que xa está matriculado

Artigo 9. Garantía de permanencia no centro docente

 1.  O alumnado matriculado nun centro docente público ou privado concertado ten garan­tida a súa permanencia nel nos termos establecidos no artigo 5.1 do Decreto 254/2012, do 13 de decembro, polo tanto, o cambio de curso, ciclo, nivel ou etapa non requirirá un novo procedemento de admisión, agás que coincida cun cambio de centro.

 Disposición adicional segunda.

O alumnado con garantía de permanencia no centro docente que non teña que forma­lizar matrícula, deberá manifestar expresamente mediante escrito dirixido a este ao longo do mes de maio de cada ano, que solicita utilizar os servizos complementarios de comedor e/ou transporte escolar.

 

Alumnado novo

Artigo 15. Prazo de presentación da solicitude de admisión

O prazo de presentación das solicitudes de admisión será do 1 ao 20 de marzo, ambos os dous inclusive.

A solicitude terá que estar asinada por calquera das/os titulares da patria potestade ou representantes legais.

No caso de separación ou divorcio será necesaria a sinatura de ambas/os proxenitoras/es, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. En ambos casos, será necesario presentar, xunto coa solicitude de admisión, a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo.

Artigo 30. Publicación da listaxe provisional de persoas admitidas e non admitidas e reclamacións

1.  Á vista das solicitudes de admisión presentadas, e unha vez determinada a puntuación resultante de aplicar os criterios de baremo, se é o caso, o centro publicará no seu taboleiro de anuncios e na súa páxina web a relación nominal

2.  As listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas deberán publicarse antes do día 25 de abril de cada ano, indicando expresamente que se poderá formular reclamación no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publica­ción

 Artigo 31. Publicación da listaxe definitiva de persoas admitidas e non admitidas

A dirección dos centros públicos e a titularidade dos centros privados concertados publicarán no seu taboleiro de anuncios e na súa páxina web, antes do 15 de maio de cada ano, as listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas.

 Artigo 40. Formalización da matrícula

 

Os prazos para a formalización da matrícula serán os seguintes:

Do 20 ao 29 de xuño para o alumnado de educación infantil e primaria.

 Xornadas portas abertas os 25, 26 e 27 de febreiro, previa cita.

HAI VACANTES EN TODOS OS CURSOS

Vigo a 26  de febrero de 2019

A dirección

Powered by Drupal - Design by artinet